Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ústavní soud zrušil lázeňskou vyhlášku

Plénum Ústavního soudu ve středu vyhovělo návrhu skupiny 21 senátorů a zrušilo ke dni 31. 12. 2014 vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, tzv. lázeňskou vyhlášku. Vyhláškou se stanovují podmínky a rozsah lázeňské léčebně rehabilitační péče, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Vyhláška začala platit 1. října 2012 a lázeňskou péči tzv. "na pojišťovnu" výrazně omezila (psali jsme zde).

Vyhláškou č. 267/2012 Sb. byla dospělým zkrácena délka komplexního léčebného pobytu z 28 dní na 21 dní. Příspěvkovou léčbu, u které hradí pojišťovny pouze lázeňské procedury, umožnila vyhláška zkrátit po dohodě lékaře s pacientem z 21 dní na 14 dní. Bylo také významně omezeno opakování komplexní lázeňské péče. U většiny diagnóz se doba, po které se může lázeňský pobyt opakovat, prodloužila z jednoho roku na dva roky. O dalších omezeních, která vyhláška č. 267/2012 Sb. přinesla, jsme v roce 2012 psali v samostatném článku.
Senátoři ve svém návrhu na zrušení vyhlášky zejména namítali, že podmínky lázeňské péče mají být upraveny zákonem nebo přílohou zákona a nikoliv pouhou vyhláškou. 
Senátoři poukazovali na to, že výrazné omezení zejména možnosti opakované léčby, k němuž došlo v důsledku napadené vyhlášky, je příčinou poklesu využitelnosti lázeňských zařízení a s tím spojeného snížení kvality lázeňské péče, kdy tento stav může mít negativní vliv na zdraví občanů.
Ústavní soud v odůvodnění nálezu konstatoval, že lázeňská léčebně rehabilitační péče je jednou z forem zdravotní péče, na jejíž bezplatné poskytnutí má občan podle čl. 31 Listiny základních práv a svobod nárok.
Soudci souhlasili s tím, že rozsah péče může být omezen pouze normou se sílou zákona. Ke stanovení hranic práva na bezplatnou zdravotní péči může dojít pouze na základě rozhodnutí Parlamentu, což napadená vyhláška nerespektuje. Ministerstvo zdravotnictví tak učinilo politické rozhodnutí, k němuž nemá oprávnění.
Ústavní soud tedy vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, zrušil uplynutím dne 31. prosince 2014.
Současná vyhláškou stanovená pravidla tak budou platit do konce tohoto roku. Vykonatelnost rozhodnutí soudci úmyslně odložili, aby vytvořili prostor pro vznik nové právní úpravy. V případě okamžitého zrušení vyhlášky by zánikem regulace poskytování lázeňské péče nebylo jasné, v jakém rozsahu má být péče hrazena z veřejného pojištění. V extrémním případě by podle soudců mohlo dojít i k destabilizaci tohoto sektoru zdravotní péče.
Plný text nálezu Ústavního soudu včetně odlišných stanovisek najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.