Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Povinné koncese pro prodej lihovin

Zítřejším dnem, tedy 17. 4. 2014, uplyne půlroční lhůta, ve které musí podnikatelé oprávnění prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny požádat o koncesi. Povinné koncese pro obchodníky s lihem zavedla novela č. 309/2013 Sb., kterou se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, tzv. živnostenský zákon. Uplynutím půlroční lhůty všem obchodníkům, kteří nepožádají živnostenský úřad o koncesi, právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.

Až do 17. 4. 2014 se lihoviny mohou prodávat na základě volné živnosti, kterých je uděleno celkem 1,9 milionu. Cílem novely živnostenského zákona je, aby stát díky koncesím získal přehled, kdo a kde prodává tvrdý alkohol. Novela je jedním z opatření reagujících na předloňskou metanolovou aféru, která si vyžádala přes 40 obětí na životech a kvůli které byla v ČR na přechodnou dobu zavedena prohibice. K těmto opatřením patří zejména zcela nový zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, o kterém jsme psali v samostatném článku a který platí od 1. 1. 2014.
Novela č. 309/2013 Sb., kterou se mění živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., ale nabyla účinnosti už 17. 10. 2013. Novelou se zavádí nové povinné koncese na živnosti "prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin" a "výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)".
Podnikatelé, kteří byli k 17. 10. 2013 oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, mohou podle přechodných ustanovení novely č. 309/2013 Sb. v této činnosti pokračovat ještě po dobu 6 měsíců, tedy do 17. 4. 2014. Nejpozději zítra ale musí podnikatelé požádat živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin. U žádostí podaných ve lhůtě se nemusí platit správní poplatek. Po podání žádosti může obchodník v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení. Pokud podnikatel do 17. 4. 2014 žádost nepodá, právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny mu tímto dnem zaniká. Po tomto datu bude žádost o koncesi zpoplatněna podle sazebníku správních poplatků.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.