Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Senát projednal zákony schválené Sněmovnou

Senát na své včerejší 20. schůzi projednal všech sedm zákonů, které minulý měsíc schválila Poslanecká sněmovna. V dnešním článku přinášíme stručný přehled Senátem projednaných předpisů.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky - schváleno
Novelou se mění nejen zákon o pobytu cizinců na území ČR, ale také některé další související zákony. Novela zavádí tzv. zaměstnaneckou kartu pro cizince, která nahradí zelenou kartu a povolení k pobytu nad devadesát dní. Senát novelu schválil, a pokud bude podepsána prezidentem, začne platit patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů. Podrobněji jsme o novele zákona o pobytu cizinců na území ČR psali v samostatném článku.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví - vráceno s pozměňovacími návrhy
Novela kromě zákona o civilním letectví mění také živnostenský zákon a některé další související zákony. Novela má zavést přísnější prověřování lidí, kteří mohou vstupovat bez dohledu na letištní plochu. V průběhu schvalování novely ve Sněmovně do ní poslanci vložili ustanovení, které má umožnit odepřít letové navigační služby leteckým společnostem, které za ně dlouhodobě neplatí. Novela má nabýt účinnosti 1. července 2014, senátoři ji ale vrátili poslancům s legislativně technickými pozměňovacími návrhy.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech - schváleno
Novelou se prodlužuje doba nutná k získání statusu válečného veterána. Nově bude muset voják strávit v oblasti válečného konfliktu místo jednoho celé tři měsíce. Nárok na postavení veterána také získají kromě vojáků a policistů i civilní účastníci zahraničních vojenských misí. Senát novelu schválil. Novela má začít platit prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.   

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě - schváleno
Hlavním cílem novely je uvést zákon o dobrovolnických službách do souladu s novým občanským zákoníkemNovelou se má také prodloužit akreditace neziskových organizací ze tří na čtyři roky. Senát novelu schválil, účinnosti nabude patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014 - Senát se zákonem nezabýval
Novým zákonem se stanovuje maximální rozsah státního dluhopisového programu na 209 640 831 901 Kč. Novými dluhopisy chce stát zejména pokrýt výdaje na skoupení svých dluhopisů splatných v letošním roce. Tento zákon má nabýt účinnosti dnem jeho vyhlášení. Senátoři vyjádřili vůli novelou se nezabývat, čímž je podle čl. 48 Ústavy ČR přijata.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon - schváleno
Novela mění energetický zákon a dále také zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Novela zpřesňuje usnesení týkající se účtování poplatků za obnovitelné zdroje energií. V současné době je znění zákona nejednoznačné. Novela jasně stanovuje povinnost pro obchodníky s energiemi tyto poplatky vybírat. Senátoři novelu schválili. Novela nabude účinnosti dnem vyhlášení.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - schváleno
Původně senátní novela má umožnit vzájemnou výměnu nevyčerpaných limitů pro vypouštění znečišťujících látek. Emisní stropy si budou smět vyměňovat menší výrobci elektřiny a tepla provozující jen jeden zdroj emisí. Senát novelu schválil i se změnami, které do ní doplnili poslanci ve Sněmovně. Novela začne platit prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.