Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NOZ: Vracení poštovného při odstoupení od smlouvy

V posledních dnech se v médiích objevily informace o tom, jak se e-shopy snaží obcházet povinnost vracet poštovné při odstoupení od smlouvy. Tuto novou povinnost ukládá e-shopům nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2014. Co tedy přesně nová právní úprava říká a kdy má zákazník právo na vrácení poštovného?

Nakupování v e-shopech se řídí ustanoveními § 1828 a následujícími nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tyto paragrafy pojednávají o zvláštních ustanoveních o závazcích ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory. Podle § 1829 má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Pokud spotřebitel od smlouvy odstupuje vyplněním vzorového formuláře na internetových stránkách, musí mu prodejce bez zbytečného odkladu potvrdit přijetí takového odstoupení od smlouvy, a to v textové podobě.
Spotřebitel pak musí opět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, podnikateli předat nebo zaslat zboží, které od něho obdržel. Zasílá-li spotřebitel zboží zpět prodejci prostřednictvím pošty nebo jiné přepravní společnosti, musí nejpozději v poslední den lhůty zboží odeslat, není tedy nutné, aby v tento den zboží již bylo zpět u prodejce.
Podle § 1832 pak podnikatel nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátí spotřebiteli všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Podnikatel ale není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
Podle odstavce 2 § 1832 nového občanského zákoníku vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to i v případě, že spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí. A právě této formulace se některé e-shopy snaží zneužít tvrzením, že nejlevnější způsob dodání zboží, který je spotřebiteli nabízen, je bezplatné převzetí na pobočce prodejce. Následně pak odmítají vrátit spotřebiteli poštovné a tvrdí, že podle zákona jsou povinni vrátit 0,- Kč, které odpovídají nejlevnějšímu způsobu dodání.
Takový výklad je ale jednoznačně obcházením zákona. Samotný princip e-shopů spočívá v nakupování na internetu a následné dopravě zboží k zákazníkovi. Spotřebitel má tedy právo na vrácení poštovného, i když vždy jen v nejlevnější variantě. Obvykle mu tedy bude vráceno obyčejné poštovné bez doběrečného, nikoliv například zákazníkem zvolená dražší varianta přepravy kurýrem.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.