Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Soudní dvůr EU: Volant může být vpravo i vlevo

Podle včerejšího rozsudku Evropského soudního dvora nemohou členské státy Evropské bránit lidem v registraci automobilu, který má volant vpravo. To platí i pro všechny země kontinentální části Evropy, v nichž se jezdí vpravo.

Pátý senát Soudního dvora rozhodoval spor mezi Evropskou komisí a Litevskou republikou podporovanou Estonskou republikou, Lotyšskou republikou a Polskou republikou. Svou žalobou se Evropská komise domáhala, aby Soudní dvůr určil, že Litevská republika zákazem registrace osobních automobilů, jejichž volant je umístěn vpravo, případně požadavkem, aby byl volant přemístěn doleva, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají ze směrnice Rady č. 70/311/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení motorových vozidel. Důvodem žaloby byla řada stížností od osob, které si ve Spojeném království nebo v Irsku zakoupily osobní automobily určené k jízdě na levé straně vozovky a mohly tyto automobily zaregistrovat v Litvě pouze za podmínky, že přemístí volant doleva. Litva toto opatření odůvodňovala zajištěním bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, jakož i ochranou života a zdraví lidí.
Podle soudců se ale Litvě ani ostatním podporujícím státům nepodařilo prokázat, že by umístění volantu na pravé straně při pravostranném provozu mělo negativní dopad na bezpečnost dopravy. Soud tedy přijal závěr, že lokalizace místa řidiče vozidla, jež tvoří nedílnou součást mechanismu řízení vozidla, spadá do harmonizace zavedené směrnicemi č. 2007/46/EU a č. 70/311/EHS, takže členské státy nemohou z důvodů bezpečnosti pro účely registrace nového vozidla na jejich území požadovat přesunutí místa řidiče na stranu vozidla protilehlou k okraji vozovky ve směru provozu.
Zjednodušeně řečeno: V členských zemích Evropské unie může být volant v levé i pravé části automobilu, a to bez ohledu na to, po které straně silnice se v daném státu jezdí.
Pro úplnost je třeba dodat, že ani v České republice nelze v současné době běžným způsobem zaregistrovat do provozu automobil s volantem vpravo.
Rozsudek pátého senátu Soudního dvora ze dne 20. 3. 2014 najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.