Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zaměstnávání zdravotně postižených od 1. 1. 2011

Součástí novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která patří do tzv. úsporného balíčku, je i zrušení poloviční slevy na dani z příjmů pro zaměstnavatele zdravotně postižených osob. Stát by tímto opatřením měl ušetřit 200 milionů korun ročně. Dalších způsobů snížení daně, které motivují k zaměstnávání zdravotně postižených osob, se škrty netýkají.

Novela, která prošla ve stavu legislativní nouze Sněmovnou i Senátem a kterou už podepsal prezident, ruší písmeno c) v prvním odstavci § 35 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Toto ustanovení umožňovalo právnickým osobám zaměstnávajícím alespoň 25 zaměstnanců, z nichž více než polovina jsou osoby se zdravotním pojištěním, snížit si daň o polovinu. Důvodem zrušení této slevy na dani je podle Ministerstva financí její časté zneužívání a částečná duplicita s dalšími podporami.

Firmy, které zaměstnávají přes 50 % zdravotně postižených, totiž mají nárok i na podpory podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Konkrétně jde o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle § 78 zákona o zaměstnanosti, který může být až ve výši 8000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance. Dále pak mohou zaměstnavatelé využít i příspěvku na vytvoření společensky účelného pracovního místa pro zaměstnance, kterému nelze jiným způsobem zajistit pracovní místo, příspěvku na zapracování zaměstnance a úhrady nákladů na přípravu k práci osob se zdravotním postižením. Všechny tyto příspěvky definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

I v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zůstanou ještě možnosti, jak si v případě zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním výslednou daň snížit. Podle § 35 zákona o daních z příjmů má takový zaměstnavatel nárok na slevu na dani, jejíž celková výše závisí na průměrném ročním počtu zdravotně postižených zaměstnanců. Za každou zdravotně postiženou osobu v 1. a 2. stupni invalidity zaměstnanou na plný úvazek lze od daně odečíst 18000 Kč. Za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením, tedy ve 3. stupni invalidity, lze odečíst 60000 Kč.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.