Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přidružená území Evropské unie - Svatá Helena

Zámořské území Velké Británie Svatá Helena je tvořeno třemi většími ostrovy sopečného původu - samotnou Svatou Helenou, Ascensionem a Tristanem da Cunha. Ostrovy leží v jižním Atlantiku, ale navzájem jsou od sebe velmi vzdáleny. Mezi Svatou Helenou a ostrovem Tristan da Cunha je vzdálenost větší než 2000 km. Svatá Helena a Ascension leží v tropickém pásu, Tristan da Cunha již v pásu mírném. Každý ostrov dokonce vydává vlastní poštovní známky. Nejznámější, největší a nejobydlenější je Svatá Helena proslavená především jako místo nedobrovolného pobytu císaře Napoleona I.

Svatá Helena
Největší z ostrovů, Svatá Helena, byl jako neobydlený objeven už roku 1502 Portugalci, kteří na něm postavili kapli, ale neosídlili ho. Od roku 1651 patří ostrov k britským územím. V roce 1815 sem byl po porážce u Waterloo internován císař Napoleon Bonaparte, který zde zůstal až do své smrti v roce 1821. Většinu času na ostrově trávil sepisováním pamětí, na ostrov mu nebyla doručována ani korespondence od manželky a syna.
Ostrov měl původně pro Brity strategický význam jako opěrný bod na cestách do Indie, po otevření Suezského průplavu v roce 1869 ale na svém významu ztratil. Dnes žije na ostrově asi 6 tisíc obyvatel, kteří se většinou živí farmařením. Na Svaté Heleně je správní centrum celého zámořského území, britskou královnu zde zastupuje guvernér. Ostrov má vlastní 14členný parlament i vlastní měnu, svatohelenskou libru, která k britské libře fixní kurs 1:1.
Část příjmů tvoří cestovní ruch, který však brzdí neexistence letiště. To se zatím nezačalo stavět, ačkoliv podle původních plánů mělo být letos dokončeno. Ostrov je zcela ekonomicky závislý na Velké Británii. 

Tristan da Cunha
Tristan da Cunha je skupina sedmi ostrovů sopečného původu. Osídlený je pouze hlavní ostrov Tristan da Cunha, který je pokládán za nejodlehlejší místo na Zemi. Není zde žádné letiště, nevedou tudy žádné námořní trasy a všechna nejbližší obydlená místa jsou vzdálena přes 2 tisíce km.
Ostrov je pojmenován podle portugalského námořníka, který ho v roce 1506 poprvé spatřil, díky bouři se mu ale nepodařilo zakotvit. Ostrov pak znovuobjevili Francouzi v druhé polovině 18. století. V roce 1815 byla celá skupina ostrovů oficiálně připojena k Velké Británii. V průběhu druhé světové války ostrovy využívalo britské námořnictvo. V roce 1961 vybuchla blízko ostrova atomová bomba a zřejmě v důsledku toho byla zaznamenána zvýšená sopečná aktivita. Obyvatelstvo ostrova bylo evakuováno do Anglie, většina rodin se však po dvou letech na Tristan da Cunha vrátila. Dnes žije na ostrově 271 obyvatel, zvláštností je, že se zde vyskytuje pouze 8 příjmení. Kromě farmaření byla hlavním zdrojem příjmů továrna na zpracování mořských raků. Ta ale v roce 2008 shořela a hospodářství je tak plně závislé na Velké Británii.
Tristan da Cunha je dependencí britského zámořského území Svatá Helena. Guvernér, který sídlí na ostrově Svatá Helena, je zde zastoupen správcem ostrova. Tristan da Cunha má 11člennou ostrovní radu a svou vlastní legislativu. Řídí se také zákony ostrova Svatá Helena, případně britskými předpisy, ale pouze pokud nejsou v rozporu s místními zákony. Ostrované vydávají vlastní mince libry Tristan da Cunha, jinak se platí anglickými librami. Obyvatelé si díky dlouhé izolaci vytvořili vlastní nářečí, které má základy v angličtině. Bezplatné zdravotnictví je zajištěno jedním lékařem, bezpečnost jedním policejním úředníkem a třemi strážníky. V roce 2001 byla na ostrov zavedena televize.

Ascension
Ascension je nejmenší ze tří hlavních ostrovů britského zámořského území Svatá Helena, je prakticky bez vegetace, ale jako jediný má letiště. Název ostrova znamená Nanebevstoupení a byl pojmenován podle dne, kdy byl na počátku 16. století objeven. Větší význam ostrov získal až v době Napoleonovy internace na Svatou Helenu, kdy sem byli umístěni britští vojáci k ostraze celého území. Během druhé světové války postavily na ostrově svou vojenskou základnu Spojené státy americké. Později byl využíván i agenturou NASA pro vesmírné projekty. Důležitou roli sehrál ve válce o Falklandy. Pro svou strategickou polohu dodnes tvoří důležitý telekomunikační uzel pro spojení mezi Afrikou, Jižní Amerikou a Evropou.
Na ostrově žije asi 1500 obyvatel, z nichž většinu tvoří právě britští a američtí vojáci. Stejně jako na Tristan da Cunha i zde je správce ostrova, který zastupuje guvernéra sídlícího na Svaté Heleně. Ostrov má svou legislativu, která odpovídá zákonům Svaté Heleny a Velké Británie. Krátce zde fungovala i ostrovní rada, ale v posledních volbách nikdo nezískal potřebnou většinu, proto je její činnost pozastavena.
Veškerý majetek na ostrově patří armádě. Částečný zdroj příjmů tvoří turismus. Na Ascensionu byl vybudován hotel a několik chatek a letiště bylo uzpůsobeno i pro civilní letadla. Ostrov je proslaven karetami obrovskými, tyto želvy sem pravidelně připlouvají naklást do písku svá vejce.

Oficiální název:Svatá Helena
Hlavní město:Jamestown
Rozloha:410 km2 (Sv. Helena 122 km2)
Počet obyvatel:7500
Hustota zalidnění:17 obyvatel na km2
Státní zřízení:závislé zámořské území
Časové pásmo:+0 hod. GMT
Měna:britská libra, svatohelenská libra, libra Tristan da Cunha
Jazyk:angličtina
Národnostní složení:Afričané (50%), běloši (25%), Číňané (25%)
Náboženská příslušnost:anglikáni, baptisté, adventisté sedmého dne, římští katolíci
Zemědělství:chov dobytka, pěstování lnu, konopí a kávy
Ekonomika:ryby, káva, prodej poštovních známek

      


Související články:
Zámořská území Evropské unie - úvod
Zámořská území Evropské unie - Guadelup
Zámořská území Evropské unie - Martinik
Zámořská území Evropské unie - Réunion
Zámořská území Evropské unie - Francouzská Guyana
Zámořská území Evropské unie - Kanárské ostrovy
Zámořská území Evropské unie - Ceuta a Melilla
Zámořská území Evropské unie - Azorské ostrovy
Zámořská území Evropské unie - Madeira
Přidružená území Evropské unie - Aruba a Nizozemské Antily
Přidružená území Evropské unie - Grónsko
Přidružená území Evropské unie - Anguilla
Přidružená území Evropské unie - Bermudy
Přidružená území Evropské unie - Britské antarktické území a Britské indickooceánské území
Přidružená území Evropské unie - Britské panenské ostrovy
Přidružená území Evropské unie - Falklandy
Přidružená území Evropské unie - Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy
Přidružená území Evropské unie - Kajmanské ostrovy
Přidružená území Evropské unie - Montserrat
Přidružená území Evropské unie - Pitcairnovy ostrovy

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.