Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - sleva na dítě

Nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě patří mezi slevy na dani, protože se odečítá z již vypočtené patnáctiprocentní daně. Toto zvýhodnění lze ale uplatnit nejen formou slevy na dani, ale i formou daňového bonusu. To znamená, že pokud je vypočtená daň nižší než výše nároku na daňové zvýhodnění, nejenže poplatník nezaplatí žádnou daň, ale stát mu ještě při splnění určitých podmínek rozdíl vyplatí. Pro daňová přiznání za rok 2013 zůstávají částky slevy i bonusu na vyživované dítě ve stejné výši jako vloni. Poplatníci využívající tzv. výdajových paušálů ale nemají od letošního roku na toto daňové zvýhodnění nárok.

Sleva na dani
Slevu ve výši 13 404 Kč za rok si může poplatník podle § 35c zákona o daních z příjmů odečíst na každé vyživované dítě, které s ním žije ve společné domácnosti. Daňové zvýhodnění na nezletilé nebo studující dítě do věku 26 let může uplatnit pouze jeden z poplatníků žijící s ním ve společné domácnosti, a navíc pouze za měsíce, ve kterých byly splněny všechny potřebné podmínky. Přičemž v měsíci, kdy se dítě narodilo, lze slevu uplatnit vždy. Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek, tedy na 26 808 Kč. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě může uplatnit i nerezident ČR, ale pouze v případě, že nejméně 90 % všech jeho zdanitelných příjmů pochází ze zdrojů na území České republiky.
Změnu letos přináší nový § 35ca v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Podle tohoto ustanovení si poplatníci, kteří využívají tzv. výdajové paušály, nemohou uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve výši 13 404 korun ročně. Toto opatření neplatí jenom v případě, že poplatník má současně příjmy ze zaměstnání a příjmy z podnikání a součet základů daně ze zaměstnání, u kterých nejsou uplatněny výdaje paušálem, přesáhne 50 % celkového základu daně (psali jsme v samostatném článku).

Daňový bonus
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě je jedinou slevou na dani, kterou lze uplatnit i formou daňového bonusu. Nárok na slevu tedy může být vyšší než vypočtená částka daně a jeho odpočtem může vzniknout záporná částka, tzv. daňový bonus, který pak stát za určitých podmínek poplatníkovi vyplatí. Maximální výše daňového bonusu činí 60 300 Kč za rok. Daňový bonus se nepřizná, pokud činí méně než 100 Kč. Podmínku pro výplatu bonusu je dosažení zdanitelného příjmu podle § 6 až § 9 zákona o daních z příjmů v celkové výši nejméně 48 tisíc korun, jde o šestinásobek minimální mzdy platné k 1. 1. 2013. Možností, která ale není příliš využívána, je i to, že pokud rodiče nedosahují příjmů, při kterých by jim vznikal nárok na slevu či bonus, mohou zvýhodnění na dítě uplatnit i prarodiče, pokud takové příjmy mají a bydlí s dítětem ve společné domácnosti.

Související články:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.