Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Evropský parlament schválil směrnici o tabákových výrobcích

Evropský parlament schválil 26. února 2014 revidovanou směrnici EU o tabákových výrobcích. Nová směrnice, která nahradí směrnici č. 2001/37/ES, se vztahuje na cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret, dýmkový a lulkový tabák, doutníky, doutníčky, tabákové výrobky neprodukující kouř, elektronické cigarety a rostlinné výrobky určené ke kouření.

Text směrnice, který minulou středu schválil Evropský parlament, bude ještě 14. března 2014 potvrzen Radou ministrů. Následně bude publikován v Úředním věstníku Evropské unie a v květnu letošního roku vstoupí směrnice v platnost. S ohledem na dvouleté prováděcí období, které má členským státům umožnit, aby uvedly své právní předpisy do souladu s revidovanou směrnicí, začne většina nových pravidel platit v první polovině roku 2016. Pro některé kategorie výrobků se ještě počítá s dalším přechodným obdobím, v průběhu kterého bude možné doprodat stávající zásoby.

Změny, které obsahuje nová směrnice EU o tabákových výrobcích:
 • zakazuje charakteristické příchutě cigaret a tabáku k ručnímu balení,
 • mentolové cigarety a jiné výrobky, které mají podíl na trhu vyšší než 3 %, budou zakázány až po 4letém přechodném období, tedy od roku 2020,
 • na obalech tabákových a souvisejících výrobků musí být zdravotní kombinované varování – obrázky a text,
 • varování musí pokrývat 65 % přední i zadní strany balíčků cigaret a 50 % povrchu bočních stran krabičky (dosud jen 30 % plochy přední a 40 % zadní strany balíčku),
 • u tabáku k ručnímu balení musí být zdravotní varování na přední i zadní straně obalu a musí pokrývat dohromady 65 % povrchu obalu,
 • cigaretové krabičky mít tvar kvádru a bude dán jejich minimální rozměr tak, aby zdravotní varování byla zřetelná,
 • balení cigaret musí obsahovat nejméně 20 kusů cigaret, menší balení budou zakázána,
 • na krabičku nebude možné umístit žádné propagační nebo zavádějící prvky nebo elementy (akční nabídky, informace o chuti nebo přínosech pro životní styl),
 • tabák pro ruční balení může být prodáván v obalech kvádrového nebo válcovitého tvaru nebo v balíčku, přičemž každé balení musí obsahovat nejméně 30 g tabáku,
 • výrobcům ukládá povinnost nahlásit nové tabákové výrobky před jejich uvedením na trh EU,
 • v rámci boje proti nezákonnému obchodu s tabákovými výrobky zavádí u těchto výrobků sledování polohy a pohybu,
 • umožňuje členským státům zákaz internetového prodeje tabáku a souvisejících produktů,
 • stanoví bezpečnostní a jakostní požadavky pro spotřební elektronické cigarety,
 • omezení týkající se elektronických cigaret zůstanou v kompetenci členských států (regulace aromat, reklama, věkové omezení).
Zdroj: Oficiální stránky Evropské komise ec.europa.eu

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.