Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Sociální příplatek od 1. 1. 2011

Sociální příplatek, který je určen rodinám s nízkými příjmy ke krytí nákladů spojených se zabezpečováním potřeb jejich dětí, měl být úsporným balíčkem původně zrušen bez náhrady. Poslanci ale nakonec akceptovali připomínky Národní rady osob se zdravotním postižením a ponechali možnost pobírání sociálního příplatku rodinám, které jsou zasaženy dlouhodobou nemocí nebo zdravotním postižením. I tyto rodiny ale budou sociální příplatek pobírat maximálně do konce roku 2012. Do skončení tohoto dvouletého překlenovacího období by mělo být nalezeno jiné koncepční řešení.

Sociální příplatek je definován v § 20 až § 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Jde o dávku, na kterou má nárok rodič pečující alespoň o jedno nezaopatřené dítě, jestliže příjem celé rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí nepřesáhl dvojnásobek životního minima rodiny. Pro tento účel se do rodiny nezapočítávají děti v plném přímém zaopatření ústavu a děti svěřené do pěstounské péče. Za příjem se naopak považuje i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.
Výše sociálního příplatku je odstupňovaná podle příjmu rodiny a činí nejméně 50 Kč měsíčně. Postup výpočtu sociálního příplatku je stanoven v § 21 zákona o státní sociální podpoře. Vyšší sociální příplatek pobírají rodiny se zdravotním postižením nebo například se studujícími dětmi. Zvýšený příplatek pobírá také osamělý rodič. Žádost o sociální příplatek se podává na příslušný úřad práce podle místa trvalého bydliště.

Od 1. ledna 2011 vstoupí v platnost novela zákona č. 117/1995 Sb., která je součástí vládního úsporného balíčku. Od tohoto data bude sociální příspěvek vyplácen pouze rodičům pečujícím alespoň o 1 nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Dále pak rodinám, kde je alespoň 1 z rodičů pečujících o nezaopatřené dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižený nebo je sám nezaopatřeným dítětem (do 26 let věku), které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné. V těchto případech bude sociální příspěvek vyplácen ve výši stanovené podle současných pravidel, avšak výplata bude prováděna nejdéle do konce roku 2012. Ostatním rodinám, které sociální příplatek pobíraly pouze z důvodu tíživé sociální situace, již dávka od 1. 1. 2011 vyplácena nebude. Rodiny, kterým bude sociální příplatek akutně chybět, mohou požádat o pomoc v hmotné nouzi, která je upravena zákonem č. 111/2006 Sb.
V současnosti sociální příplatek pobírá 148 tisíc rodin, od 1. ledna 2011, kdy začne platit úsporné opatření, bude dávku pobírat jen asi 16 tisíc domácností. Přesnou částku, kterou chce stát tímto opatřením uspořit, zatím Ministerstvo práce a sociálních věcí nezveřejnilo, vláda úsporu odhaduje na 1,5 miliardy korun.
Novela, kterou se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, byla schválena Poslaneckou sněmovnou i Senátem Parlamentu České republiky ve stavu legislativní nouze a dnes 23. 11. 2010 ji podepsal prezident Václav Klaus.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.