Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Příspěvek na péči od 1. 1. 2011

Podle úsporného balíčku, který byl schválen Sněmovnou i Senátem a čeká už jen na podpis prezidenta republiky, se příspěvek na péči v prvním stupni (lehká závislost) sníží z 2000 Kč na 800 Kč měsíčně. Stát by tak měl ušetřit 1,5 miliardy korun. Postižených osob do 18 let věku se úsporná opatření netýkají.

Příspěvek na péči je definován v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a poskytuje se osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby. Při posuzování nároku na příspěvek se hodnotí, zda žadatel zvládá běžnou denní péči o vlastní osobu, tedy osobní hygienu, oblékání, pohyb a zajištění a příjem stravy. Zároveň se hodnotí i soběstačnost posuzované osoby. Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, jako je např. schopnost komunikovat, nakládání s penězi, obstarávání osobních záležitosti, nakupování, vaření, úklid, praní, obsluha domácích spotřebičů, manipulace s různými vypínači a zámky a péče o chod domácnosti. Zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, od lehké až po úplnou závislost. Výše příspěvku záleží na přiznaném stupni závislosti a na tom, zda se jedná o dítě do 18 let nebo o dospělou osobu.
Příspěvek má sloužit především k zajištění sociální péče, ať už pomocí sociální služby nebo rodinným příslušníkem. Příspěvek vždy náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. O příspěvek na péči je možné písemně požádat na sociálním odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště postižené osoby. O přiznání příspěvku rozhoduje obecní úřad ve správním řízení.
Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která je součástí vládního úsporného balíčku, snižuje příspěvek pro dospělé osoby s lehkou závislostí z 2000 Kč na 800 Kč měsíčně. Způsob posuzování nároku na příspěvek zatím zůstává beze změny. Ministerstvo financí ale do budoucna plánuje zpřísnit kritéria, podle kterých se o příspěvku rozhoduje, čímž by se měl výrazně snížit počet osob, kteří na dávku dosáhnou.

Výše příspěvku na péči měsíčně v Kč od 1. ledna 2011
Stupeň závislostiDěti do 18 letDospělí
I. lehká závislost3 000800
II. středně těžká5 0004 000
III. těžká závislost9 0008 000
IV. úplná závislost12 00012 000

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.