Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přidružená území Evropské unie - Pitcairnovy ostrovy

Pitcairnovy ostrovy jsou jediným britským zámořským územím v Oceánii. Jsou tvořeny čtyřmi ostrovy, druhý největší z nich, Pitcairn, je jako jediný trvale obydlen. A právě ostrov Pitcairn je spojen s asi nejslavnější námořní vzpourou v dějinách. Dodnes zde totiž žijí potomci vzbouřenců z lodi Bounty.

Ostrovy
Samotný Pitcairn je sopečného původu, je zde úrodná půda a pramenitá voda. Nejvyšším bodem ostrova je vyhaslá sopka s nadmořskou výškou 347 m. n. m. Ostatní tři neobydlené ostrovy jsou korálové atoly. Největší z ostrovů Henderson je pro své vápencové útesy těžko přístupný, a proto neobydlený. Jeho rozloha je asi 37 km2 a je na něm bujná vegetace. Pro velký počet zde žijících živočišných druhů je zapsán na Seznamu UNESCO. Další dva ostrůvky Ducie a Oeno jsou skutečně miniaturní neobyvatelné ploché atoly.

Historie
V minulosti byl zřejmě původním obyvatelstvem, tedy Polynésany, kromě Pitcairnu obydlen i ostrov Henderson. Evropany však byly později ostrovy objeveny už jako neobydlené. 
Ostrov Ducie byl oficiálně objeven v roce 1791 britským kapitánem Edwardsem a pojmenován po kapitánu královského námořnictva. Ostrov Oeno byl objeven později v roce 1829 americkým kapitánem Worthem plavícím se na velrybářské lodi Oeno. V roce 1902 byly oba ostrůvky připojeny k Velké Británii a v roce 1938 se staly součástí administrativní jednotky Pitcairnovy ostrovy.
Ostrov Henderson byl objeven v roce 1819 britským kapitánem Hendersonem a v roce 1938 byl také připojen k Pitcairnovým ostrovům.
Pitcairn byl objeven už v roce 1767 britským kapitánem Carteretem, který kolem něj ale pouze proplul. Pojmenován byl po patnáctiletém námořníkovi Robertu Pitcairnovi, který ho z lodi zahlédl jako první. Další osudy ostrova Pitcairn už jsou spojeny se vzpourou na lodi Bounty. K té došlo v roce 1789 při cestě z Tahiti. Kapitán William Bligh byl s 18 věrnými námořníky vysazen na člunu na širé moře. Vzbouřenci se s lodí Bounty vrátili na Tahiti a tam se rozdělili na dvě skupiny. Část se rozhodla, že zůstane na Tahiti, což se jim ale nevyplatilo. Kapitánu Blighovi se totiž podařilo nemožné a bez jakékoliv navigace urazil na člunu trasu dlouhou kolem 6 tisíc kilometrů a přistál na ostrově Timor v Indonésii. Odtud se vrátil do Anglie. Na Tahiti pak byla vyslána trestná výprava, která vzbouřence pochytala.
Právě trestu se obávala druhá část vzbouřenců, a proto se s lodí Bounty vydali hledat ostrov Pitcairn, který byl sice zaznamenán v mapách, jeho poloha ale byla nejistá. 15. ledna 1790 nakonec přistálo na Pitcairnu 9 britských námořníků a 18 Tahiťanů, z toho 12 žen. 23. ledna 1790 zapálili loď Bounty, aby nelákala pozornost. 23. leden je dodnes na Pitcairnu slaven jako Den Bounty.
V této uměle vytvořené komunitě však brzy nastaly spory a také problémy s alkoholismem. Když v roce 1808 přistála u ostrova americká velrybářská loď, našla zde pouze jediného Brita Johna Adamse, 9 tahitských žen a 23 dětí. Adams spravoval ostrov v křesťanském duchu a zakázal výrobu alkoholu. Tento zákaz platí na ostrově dodnes a po Adamsovi bylo pojmenováno hlavní a také jediné město na Pitcairnu, Adamstown. Účast na vzpouře na lodi Bounty byla Adamsovi prominuta, dostal královskou milost a Británie začala jeho kolonii podporovat. 
Ve 30. letech minulého století žilo na Pitcairnu více než 200 lidí, od té doby ale obyvatelé ubývají. Především z důvodu emigrace na Nový Zéland se současný stav obyvatel pohybuje kolem 50. 

Současný život
Ačkoli jsou Pitcairnovy ostrovy britským zámořským územím a královna je zde zastoupena guvernérem, život na ostrově je svázán s bližším Novým Zélandem. Oficiální měnou je novozélandský dolar a britská správa ostrova také sídlí na Novém Zélandu.
Pitcairnovy ostrovy jsou podle počtu obyvatel nejmenší zemí světa a Adamstown nejmenším hlavní městem. V roce 2008 žilo na ostrově 48 obyvatel. Letecká doprava ani pravidelná lodní doprava na ostrov neexistují. Na Pitcairnu není letiště ani přístav a okolní moře je bouřlivé, výstup na břeh bývá často složitý. Veškeré zásobování probíhá pouze čluny, které připlouvají z lodí kotvících na širém moři. Na ostrově je asi 6,5 km zpevněných cest. V provozu je základní škola, muzeum, pošta a kostel. Na ostrově funguje, jako jediná, církev adventistů sedmého dne.
V roce 2004 se Pitcairn "zviditelnil" po celém světě. Jistý reportér totiž zjistil, že na ostrově je běžně provozován sex s dívkami mladšími 15 let, což je v Británii trestné. V Adamstownu bylo nově zbudováno vězení a byl dovezen soudce z Nového Zélandu. Ze sedmi obviněných mužů bylo 6 odsouzeno a 4 z nich měli nastoupit do vězení. Zjistilo se však, že tvoří téměř polovinu dospělé mužské populace a jejich uvězněním by byl život na ostrově vážně narušen. Veškerá obvinění byla stažena a soudní řízení bylo zrušeno.

Hospodářství
Na Pitcairnu se pěstuje mnoho druhů ovoce a zeleniny a cukrová třtina, nezanedbatelná je produkce medu. Nejvýznamnější surovinou jsou ovšem ryby. Hlavním zdrojem příjmů je prodej poštovních známek a suvenýrů členům expedičních výprav. Jiný obchod zde v podstatě neexistuje, protože veškeré zboží se musí dovážet pouze na člunech.

Podnebí a turismus
Na ostrově není žádný hotel či jiné ubytovací zařízení, jedinou možností je tak bydlení u místních obyvatel, které je možné si sjednat za úplatu. Správce ostrova všem příchozím vydává vízum, které platí 14 dní a zakazuje na ostrově pracovat. Lákadlem pro turisty je pod vodou stále viditelný vrak lodi Bounty a uprostřed náměstí vystavená kotva. Běžní turisté se však na Pitcairn těžko dostanou, čas od času zde ale zakotví expediční loď. Pro cestování jsou ideální letní měsíce s teplotami od 25°C do 30°C. V zimě se teploty pohybují kolem 15°C.

Oficiální název:Ostrovy Pitcairn, Henderson, Ducie a Oeno
Hlavní město:Adamstown
Rozloha:48 km2 (Pitcairn 4,7 km2)
Počet obyvatel:48
Hustota zalidnění:1 člověk na km2
Státní zřízení:závislé zámořské území
Časové pásmo:-8 hod. GMT
Měna:novozélandský dolar (NZD)
Jazyk:pitcairnština, angličtina
Národnostní složení:pitcairňané (potomci Britů a Thajek)
Náboženská příslušnost:adventisté sedmého dne
Zemědělství:ovoce, zelenina, med
Ekonomika:ryby, prodej poštovních známek

  


Související články:
Zámořská území Evropské unie - úvod
Zámořská území Evropské unie - Guadelup
Zámořská území Evropské unie - Martinik
Zámořská území Evropské unie - Réunion
Zámořská území Evropské unie - Francouzská Guyana
Zámořská území Evropské unie - Kanárské ostrovy
Zámořská území Evropské unie - Ceuta a Melilla
Zámořská území Evropské unie - Azorské ostrovy
Zámořská území Evropské unie - Madeira
Přidružená území Evropské unie - Aruba a Nizozemské Antily
Přidružená území Evropské unie - Grónsko
Přidružená území Evropské unie - Anguilla
Přidružená území Evropské unie - Bermudy
Přidružená území Evropské unie - Britské antarktické území a Britské indickooceánské území
Přidružená území Evropské unie - Britské panenské ostrovy
Přidružená území Evropské unie - Falklandy
Přidružená území Evropské unie - Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy
Přidružená území Evropské unie - Kajmanské ostrovy
Přidružená území Evropské unie - Montserrat

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.