Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Další omezení fotovoltaiky

Novela zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, prošla v průběhu 7. schůze Poslanecké sněmovny prvním, druhým i třetím čtením a byla schválena ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, jak ho předložil hospodářský výbor. Novela mimo jiné zavádí 26procentní srážkovou daň a 32procentní darovací daň z emisních povolenek.

Ve své první části vkládá novela několik nových paragrafů do zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů č. 180/2005 Sb. Podle schváleného znění budou majitelé solárních elektráren, které jsou připojeny do distribuční sítě, povinně odvádět 26 % z výkupní ceny. Z tzv. zelených bonusů, což jsou dotace majitelům solárních elektráren, které nejsou připojeny do sítě, se bude odvádět dokonce 28 %. Odvody se nebudou týkat zařízení s instalovaným výkonem do 30 kW, která jsou umístěna na střešní konstrukci nebo obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem.

Druhá část novely mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Tímto opatřením se zavádí 32procentní darovací daň na bezúplatně nabyté emisní povolenky. Základem daně darovací u bezúplatně nabytých povolenek bude průměrná tržní hodnota povolenky, která se vynásobí počtem povolenek, které příslušná společnost dostala zdarma. Průměrnou tržní hodnotu povolenky na emise skleníkových plynů zveřejní k 28. únoru příslušného kalendářního roku Ministerstvo životního prostředí. Cena bude zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Posledním zákonem, který novela mění, je zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Jeho novelizací se zvýší poplatky za zábor zemědělské půdy, což by státu mohlo přinést až 1,7 miliardy korun.

Novela již byla odeslána k projednání do Senátu. Byla zařazena na pořad 2. schůze Senátu, která bude probíhat od 8. 12. 2010. Prezident Václav Klaus se již vyjádřil ve smyslu, že novelu se chystá podepsat.

Související články:
Sněmovna schválila omezení podpory výroby solární energie

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.