Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Některé údaje v občanských průkazech budou dobrovolné

Třetím závěrečným čtením prošel minulý týden v Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a další související zákony. A právě jedním z těch souvisejících zákonů je zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. Podle schválené novely si lidé budou sami určovat, zda chtějí mít v občanských průkazech zapsáno rodné číslo a údaje o rodinném stavu a místě bydliště.

Podle původního návrhu novely měly tyto údaje z občanských průkazů zcela zmizet. Někteří poslanci ale poukázali na to, že lidé tato data potřebují v běžném životě prokazovat, a stát je tak donutí pořizovat si za úplatu výpisy na Czechpointu. Názor nakonec změnil i předkladatel vládního návrhu ministr vnitra Radek John (VV). Poslanecká sněmovna schválila kompromisní řešení, podle kterého bude mít občan právo volby. Lidé se budou moci sami rozhodnout, jaké údaje budou v občance mít. Pokud pro někoho bude přednější ochrana soukromí a údaje si do průkazu zapsat nenechá, musí ale počítat s tím, že mu to může přinést určité komplikace.
Dobrovolnost údajů bude postupná, jako první bude nepovinný údaj o rodinném stavu, a to od 1. ledna 2012. Od 1. ledna 2017 bude dobrovolný i údaj o adrese místa trvalého pobytu. K tomuto datu totiž bude zaveden nový typ elektronicky čitelného občanského průkazu, který umožní přístup k datům přes příslušný registr. Od 1. ledna 2020 pak bude možné vypustit i rodné číslo. V roce 2020 budou registry fungovat již 8 let a předpokládá se, že rodné číslo již nebude hlavním identifikátorem fyzické osoby, protože systém základních registrů bude používat jiné identifikátory.
Elektronické občanské průkazy měli lidé původně dostávat už od letošního července. Termín byl ale posunut na rok 2012, kdy bude spuštěn ostrý provoz čtyř základních informačních registrů. Podrobněji jsme psali zde.
Další změna se týká občanů narozených v zahraničí, místo narození bude stejně jako v cestovních dokladech uvedeno pouze kódem státu. 
Parlamentem schválená předloha nyní míří k posouzení do Senátu a pak k podpisu prezidentu republiky.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.