Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Porodné od 1. 1. 2011

Jednou ze změn, které přinesl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, je také konec plošného vyplácení porodného. Zákon, který byl součástí tzv. úsporného balíčku, schválila Poslanecká sněmovna ve stavu legislativní nouze.

Podmínky nároku na porodné definuje § 44 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Podle současného znění zákona má nárok na porodné každá žena, která porodila dítě. V případě úmrtí matky má na porodné nárok otec. Nárok na porodné vzniká dnem porodu, k finanční situaci rodiny se nepřihlíží. Porodné se tedy vyplácí plošně ve výši 13000 korun, a to na každé narozené dítě. V případě dvojčat či více narozených dětí se dávka příslušně násobí.
Podle vládou navržené novely se od 1. 1. 2011 bude porodné vyplácet pouze za první narozené dítě a navíc pouze rodinám, jejichž příjem nepřevyšuje 2,4násobek životního minima. Porodné bude činit 13000 korun na jedno dítě, v případě dvojčat či vícerčat bude dávka jednotně pouze 19500 Kč.
Životní minimum je v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, definováno jako minimální hranice peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Životní minimum rodiny se stanoví jako součet životního minima jednotlivých členů domácnosti. Pro posouzení toho, zda příjem dosahuje částky životního minima, se za příjmy kromě mzdy či jiného výdělku považují například i dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, výživné a podpora v nezaměstnanosti.
Částky životního minima jsou stanoveny přímo v zákoně č. 110/2006 Sb. a mohou být zvýšeny nařízením vlády vždy k 1. lednu, pokud nárůst nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby s ohledem na růst spotřebitelských změn přesáhne 5 %. Současná výše životního minima je platná od 1. 1. 2007.

Částky životního minima podle § 3 a § 4 zákona č. 110/2006 Sb.
(v Kč měsíčně)
Jednotlivec3126
První dospělá osoba v domácnosti2880
Druhá a další dospělá osoba2600
Nezaopatřené dítě do 6 let1600
Nezaopatřené dítě od 6 do 15 let1960
Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let2250

Typickým příkladem je domácnost, kde společně žije otec a matka a právě prvně narozené dítě. Životní minimum této rodiny činí 7080 Kč (2880+2600+1600), nárok na porodné vznikne, pouze pokud jejich příjem nepřesáhne 16992 Kč, což je 2,4násobek jejich životního minima. V případě matky samoživitelky je hranicí pro nárok na porodné částka 10752 Kč.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.