Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Limity návykových látek při řízení

Minulý týden, konkrétně 2. 4. 2014, začalo platit nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou. Při překročení limitů uvedených v nařízení bude řidič automaticky posuzován jako ovlivněný návykovou látkou. Odpadne tak nutnost zpracování znaleckého posudku z oblasti psychiatrie, čímž se přestupkové řízení výrazně urychlí i zlevní.

O novele zákona o silničním provozu, která vyšla již v srpnu loňského roku, jsme psali v samostatném článku. Novelou č. 233/2013 Sb. bylo do zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tzv. zákona o silničním provozu, zavedeno použití analytické metody. Podle nového analytického principu lze na řidiče pohlížet jako na ovlivněného drogou pouze na základě pozitivních toxikologických vyšetření. Dosud však chyběl prováděcí předpis s mezními hodnotami a seznamem látek, u nichž lze analytickou metodu použít. Nyní již lze postupovat podle nového "Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou".

Seznam návykových látek a jejich limitních hodnot podle nového nařízení vlády:
Mezinárodní nechráněný název návykové látky
v českém jazyce
Limitní hodnota návykové látky
v krevním séru (ng/ml)
Delta-9-tetrahydrokanabinol (9-THC)2
Methamfetamin25
Amfetamin25
3,4-Methylendioxymethamfetamin (MDMA)25
3,4-Methylendioxyamfetamin (MDA)25
Benzoylekgonin25
Kokain25
Morfin10

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.