Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Bankovní účty finančních úřadů

Už od začátku roku 2013 jsou v České národní bance otevřeny nové účty finančních úřadů. Ke změnám v číslech účtů došlo v souvislosti reorganizací státní správy (psali jsme zde). Struktura daňové správy se k 1. 1. 2013 zásadně změnila díky zákonu č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, který právě od tohoto data nahradil zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. Finanční správa nyní upozorňuje na kontrolu správnosti čísel účtů finančních úřadů. Ještě letos budou chybné platby automaticky převedeny na správné bankovní účty finančních úřadů. K 1. 1. 2015 však skončí dvouleté přechodné období a od příštího roku tak všechny platby, zaslané na bankovní účty 199 zrušených finančních úřadů, budou vráceny zpět na bankovní účty příkazců.

Správné číslo účtu je nutné znát pro bezproblémové placení daní. Číslo účtu pro platbu konkrétní daně se skládá ze tří částí:
předčíslí-matriková část/kód banky
předčíslí bankovního účtu
- obsahuje dvě až pět číslic, které určují druh daně
- pro konkrétní daň je předčíslí stejné pro všechny finanční úřady
- uvádí se na začátku čísla účtu před pomlčkou
matriková část
- označuje místně příslušný finanční úřad
- je stejná pro všechny druhy daní placené na jednom finančním úřadě
- uvádí se za předčíslím, od kterého je oddělena pomlčkou
kód banky
- pro placení daní vždy 0710
- jde o směrový kód ČNB, u které mají finanční úřady vedeny účty
- uvádí se na konci čísla účtu za lomítkem

Změny od 1. 1. 2013:
Právě z důvodu, že od 1. 1. 2013 se daň platí pouze 14 finančním úřadům se sídly v krajských městech, byly jejich bankovním účtům přiděleny nové matrikové části. Nové bankovní účty byly u ČNB otevřeny k prvnímu dni loňského roku. Přehled všech přidělených matrikových částí najdete v tabulce.

Název finančního úřadu
od 1. 1. 2013
Matriková část
bankovního účtu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu77628031
Finanční úřad pro Středočeský kraj77628111
Finanční úřad pro Jihočeský kraj77627231
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 77627311
Finanční úřad pro Karlovarský kraj77629341
Finanční úřad pro Ústecký kraj77621411
Finanční úřad pro Liberecký kraj77628461
Finanční úřad pro Královehradecký kraj77626511
Finanční úřad pro Pardubický kraj77622561
Finanční úřad pro Kraj Vysočina67626681
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj77628621
Finanční úřad pro Olomoucký kraj47623811
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj77621761
Finanční úřad pro Zlínský kraj47620661
Specializovaný finanční úřad77620021

Seznam všech předčíslí najdete v dokumentu "Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2014" v příloze č. 2. Zvláštní předčíslí pro bankovní účet Specializovaného finančního úřadu najdete ve stejném dokumentu v příloze č. 3.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.