Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NOZ: Zbavení svéprávnosti

Jednou z oblastí, které nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. změnil zásadně, je i systém svéprávnosti. Od 1. ledna 2014 již není možné člověka trvale zbavit svéprávnosti. Všechny osoby, které jsou nyní svéprávnosti zbavené, bude muset do tří let přezkoumat soud. Pokud to nestihne, lidé svéprávnost znovu nabudou. Oblast omezení svéprávnosti je v novém občanském zákoníku (NOZ) řešena v paragrafech 55 až 65.

Rozhodování o způsobilosti člověka má nově od 1. ledna 2014 na starosti výhradně soud. Ten může člověka zbavit způsobilosti k právním úkonům jen omezeně, z vážných zdravotních důvodů a jen na určitý čas, a to nejvýše na tři roky. Soud také určí, do jaké míry má být člověk ve svém rozhodování omezen, a toto rozhodnutí zdůvodní. Soudce přitom musí osobu, kterou omezuje v právech, při svém rozhodování vidět a také musí vyvinout potřebné úsilí, aby zjistil názor člověka, o jehož svéprávnosti rozhoduje.
V rozhodnutí o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku opatrovníka. Při výběru opatrovníka přihlédne soud k přáním opatrovance, ideálně by to měl být někdo z příbuzných.
Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života. Pokud ale bude opatrovanec jednat samostatně, i když má podle soudu jednat s opatrovníkem, a toto samostatné jednání mu způsobí újmu, lze jeho právní jednání prohlásit za neplatné.
NOZ také zavedl nový institut nápomoci při rozhodování, díky kterému soud nemusí člověka omezit ve svéprávnosti, ale ustanoví mu osobu, která za něj sice právně nejedná, avšak napomáhá mu při běžných činnostech.
Nový občanský zákoník počítá i s případy, kdy je člověk např. vážně nemocný a může předpokládat, že se jeho duševní zdraví bude zhoršovat. Nově mohou tito lidé některé věci rozhodnout předem tzv. předběžným prohlášením a také mají možnost určit si, koho chtějí za opatrovníka.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.