Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Sněmovnou prošlo 6 zákonů

V pátek 14. února 2014 se Poslanecká sněmovna mimo jiné zabývala třetím čtením zákonů. Poslanci poslali do Senátu ke schválení šest zákonů, které v pátek prošly závěrečným třetím čtením. V dnešním článku přinášíme jejich stručný přehled.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Novela má zejména usnadnit tzv. přeshraniční péči. Podle vládního návrhu budou mít čeští občané stejně jako jiní občané EU možnost podstoupit plánovanou operaci v cizině. Až na výjimečné případy nebudou muset ani žádat pojišťovnu o souhlas, operaci pak pojišťovna uhradí v českých cenách. Poslanci KSČM se pokusili do novely přidat zrušení všech poplatků ve zdravotnictví, tento návrh ale Sněmovnou neprošel.

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
Novelou se v souvislosti s přijetím nového zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, tzv. kontrolní řádu, mění téměř 70 zákonů. V zákonech jsou např. rušena zvláštní ustanovení, která jsou nahrazena ustanoveními přímo v kontrolním řádu. Výhradně technická novela tak odstraňuje duplicitní úpravy a také některé výkladové nejasnosti a nepřesnosti. 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě
Vládní návrh novely schválili poslanci beze změn. Navrhovanou úpravou má Ministerstvo vnitra získat pravomoc k ověřování některých osobních dat signatářů evropské občanské iniciativy. Má jít o data narození a státní příslušnost, která bude smět ministerstvo ověřovat v registru obyvatel.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Novela zákona o archivnictví řeší zejména  problémy soukromých spisoven. Při schvalování poslanci přijali také návrh kontrolního výboru, díky kterému už některé firemní dokumenty nebudou archiváliemi podle zákona.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
Díky novele, která zcela hladce prošla Poslaneckou sněmovnou, bude možné zveřejnit výsledky voleb do Evropského parlamentu v ČR současně s ukončením hlasování v celé EU. Evropské volby se budou konat letos 23. a 24. května, v některých zemích se ale bude hlasovat ještě v neděli 25. května 2014.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
Podle schváleného znění novely budou výrobci do roku 2016 povinni recyklovat 75 % papírových a skleněných obalů, 45 % plastových, 55 % kovových a 15 % dřevěných obalů. Poslanci příslušná procenta oproti původnímu vládnímu návrhu mírně navýšili, výbor pro životní prostředí naopak požadoval, aby cíle pro recyklaci všech druhů obalů byly ještě o 5 % vyšší, než nakonec poslanci schválili.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.