Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NOZ: Doručení výpovědi z nájmu

V jednom z předchozích článků jsme se zabývali náležitostmi výpovědi z nájmu. Podle § 2286 nového občanského zákoníku vyžaduje výpověď nájmu písemnou formu a musí dojít druhé straně. Dnes se zaměříme právě na to, kdy se výpověď pokládá za doručenou.

Ideální pochopitelně je, když si nájemník výpověď z nájmu osobně převezme. Pokud je nájemce zastižen, ale výpověď fyzicky odmítne převzít, pokládá se tím za doručenou. Pokud ale nájemce není zastižen, vychází se z právního názoru, který vzešel z judikatury. Podle něj jsou adresné jednostranné hmotněprávní úkony v režimu občanského zákoníku účinné, pokud lze předpokládat, že projev vůle je doručen adresátovi. To znamená, že se tzv. dostane do sféry jeho dispozice. Slovním spojením „dostane se do sféry jeho dispozice“ se rozumí konkrétní možnost nepřítomné osoby seznámit se s právním úkonem, který je jí adresován. Přitom není podstatné, zda se adresát skutečně seznámil s obsahem hmotněprávního úkonu, důležité je, že měl objektivně možnost tak učinit.
Za objektivní příležitost seznámit se s obsahem výpovědi z nájmu se kromě samotného převzetí písemnosti nebo jejího fyzického odmítnutí považuje i vhození do poštovní schránky nebo také např. vsunutí pod dveře bytu. V případech, kdy je výpověď doručována prostřednictvím pošty, pokládá se za doručení přímé vhození dopisu do poštovní schránky nebo vhození oznámení do poštovní schránky o uložení takové zásilky.

Související články:

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.