Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nezabavitelné částky pro rok 2014

Od 1. ledna 2014 došlo ke zvýšení tzv. nezabavitelné částky. Jde o část mzdy, kterou nelze postihnout exekuční nebo insolvenční srážkou. Nově se zvýšená nezabavitelná částka odrazí ve mzdách za měsíc leden, které jsou zaměstnancům vypláceny právě nyní v únoru.

Srážky se provádějí z čisté mzdy, a to tak, aby zaměstnanci vždy zůstala tzv. základní nezabavitelná, někdy též nazývaná jako nepostižitelná, částka. Nezabavitelná částka se podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. stanoví jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jak velké obci dlužník skutečně žije. Pro rok 2014 zůstává životní minimum jednotlivce 3410 Kč a výše uvedené normativní náklady na bydlení se zvýšily na  5873 Kč (psali jsme zde). Nezabavitelná částka pro rok 2013 tedy činí 2/3 ze součtu částek 3410 a 5873, což je 6188,67 Kč, po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 6189 Kč.
K takto stanovené nezabavitelné částce se ještě přičítá její 1/4 na každou vyživovanou osobu, tedy 1547,47 Kč. Celkovou nezabavitelnou částku pak stanovíme jako součet nezabavitelné částky na povinného (6188,67 Kč) a všech nezabavitelných částek na vyživované osoby (1547,47 Kč na osobu). Částka, nad kterou se vždy srazí veškerý zbytek mzdy, je pro rok 2013 stanovena na 9283 Kč.
Srážkami ze mzdy musí být podle § 279 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, vždy nejprve uspokojeny tzv. přednostní pohledávky, mezi něž patří např. dluh vůči státu nebo nezaplacené výživné. Srážky lze uplatnit i z dávek nemocenského pojištění.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.