Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Sněmovna schválila dvě novely ve zrychleném režimu

Svou 6. schůzi zahájila Poslanecká sněmovna v úterý 4. února 2014, v pátek 7. února byla schůze přerušena až do následujícího úterý, tedy do 11. 2. 2014. Během čtyř jednacích dnů bylo deset zákonů projednaných v prvním čtení přikázáno příslušným výborům. Dva zákony pak byly přímo v prvním čtení schváleny a nyní budou odeslány do Senátu. V tzv. zrychleném režimu poslanci přijali novelu zákona o volbách do Parlamentu ČR a novelu chemického zákona.

Novela zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
Novelou se upravují hranice 13 senátních volebních obvodů z důvodu úbytku nebo nárůstu počtu obyvatel v některých obvodech. Podle § 59 zákona o volbách do Parlamentu se území volebních obvodů změní v případě, že počet obyvatel v některém volebním obvodu poklesne nebo se zvýší o 15 procent oproti průměrnému počtu obyvatel připadajícímu na jeden mandát v České republice. Podle údajů Českého statistického úřadu byl k 1. lednu 2013 počet obyvatel České republiky 10 516 125. Průměrný počet obyvatel na 1 volební obvod tak činí 129 829. Dolní hranice počtu obyvatel stanovená 15tiprocentní odchylkou k průměrnému počtu obyvatel na 1 volební obvod je 110 355, horní hranice je stanovena na 149 303 obyvatel.
Důvod pro změnu území nastal u volebních obvodů č. 16 Sídlo: Beroun, č. 18 Sídlo: Příbram, č. 28 Sídlo: Mělník, č. 29 Sídlo: Litoměřice a č. 41 Sídlo: Benešov, u kterých vzrostl počet obyvatel nad zákonem stanovený koeficient. U volebních obvodů č. 27 Sídlo: Praha 1 a č. 75 Sídlo: Karviná počet obyvatel naopak poklesl pod zákonem stanovený koeficient. Kromě změny území u výše uvedených obvodů je nezbytná také úprava některých sousedících volebních obvodů, konkrétně volebního obvodu č. 25 Sídlo: Praha 6, č. 31 Sídlo: Ústí nad Labem, č. 36 Sídlo: Česká Lípa, č. 40 Sídlo: Kutná Hora a č. 73 Sídlo: Frýdek-Místek.
Poslanci souhlasili s návrhem projednat novelu tak, aby mohla být schválena již v prvém čtení podle § 90 odstavce 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Důvodem bylo umožnit přípravu na volby, které proběhnou na podzim letošního roku, již v nově vymezených volebních obvodech. Pokud novelu schválí Senát a podepíše prezident, začne platit od 1. června 2014.

Novela zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, tzv. chemického zákona
Důvodem pro přijetí novely již v prvním čtení byla zejména potřeba uvést českou legislativu do souladu s předpisy EU ve stanoveném termínu. Vládní novelu poslanci schválili drtivou většinou. Norma má omezit užívání fosforečnanů v pracích prostředcích a prostředcích pro automatické myčky nádobí. Zavádí povinnost, aby povrchově aktivní látky nebo detergenty obsahující povrchově aktivní látky, byly při svém uvedení na trh v souladu s kritérii biologické rozložitelnosti. Velký dopad ale novela pro spotřebitele mít nebude, protože většina prostředků, které se na trhu objevují, již splňuje stanovené limity obsahu fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu i požadavky na jejich biologickou rozložitelnost. Novela nyní putuje k posouzení do Senátu, platit by měla dnem vyhlášení, s výjimkou některých bodů, které nabudou účinnosti 1. července 2014.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.