Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přiznání k dani z příjmů - solidární daň

Podání daňového přiznání budou letos nově řešit i někteří zaměstnanci, kteří dosud žádali své zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění a o provedení výpočtu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Zaměstnavatel totiž letos poprvé nemůže provést roční zúčtování zaměstnanci, který měl byť v jednom jediném měsíci hrubé příjmy vyšší než 103 536 korun. Na takové zaměstnance se totiž vztahuje novinka - tzv. solidární daň.

Solidární zvýšení daně u zálohy je dáno § 38ha zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Finanční správa vydala již v polovině ledna upozornění pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, že roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2013 nelze provést u poplatníka, u kterého byly zálohy popř. jedna záloha na daň v roce 2013 zvýšeny o solidární zvýšení daně u záloh. Podle odhadů se bude jednat asi o 250 tisíc zaměstnanců, kteří budou muset letos nově z tohoto důvodu podat daňové přiznání.
Podle § 38ha zákona o daních z příjmů zaplatí solidární daň každý zaměstnanec, který má v daném měsíci hrubé příjmy vyšší než 4násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení. Do hrubých příjmů se započítává nejen mzda, ale také různé odměny, bonusy a náhrady. Solidární daní ve výši 7 % je zdaněn příjem nad 4násobek průměrné mzdy. Kromě běžné daně z příjmů tedy zaměstnanec ještě zaplatí 7 % navíc z částky nad 103 536 Kč, resp. je mu sražena takto navýšená záloha na daň. I když se zaměstnanec nad tuto hranici dostal třeba jen jedenkrát za celý rok, byla mu solidární daň u zálohy uplatněna, a tím mu vznikla povinnost podat daňové přiznání za celý kalendářní rok. A to i v případě, že solidární daň nakonec nemusí zaplatit. V daňovém přiznání se totiž vše spočítá za celý rok dohromady a povinnost platit solidární daň vznikne jen tomu, kdo měl celkový roční hrubý příjem vyšší než 4násobek průměrné roční mzdy, tedy vyšší než 1 242 432 Kč.
Zaměstnanec, kterému byla za jeden či několik měsíců sražena záloha navýšená o solidární daň, a přitom jeho hrubý příjem za celý rok není vyšší než 4 násobek průměrné mzdy, vzniká přeplatek. Ten mu, pokud splní svou povinnost a podá daňové přiznání, finanční úřad vrátí.
Zaměstnavatel by sice měl zaměstnance na povinnost podat daňové přiznání upozornit, odpovědnost je však na zaměstnanci. Pokud by se např. zaměstnanec rozhodl, že kvůli nízkému přeplatku daňové přiznání podávat nebude a přeplatek ponechá státu, porušuje tím povinnost, která mu vznikla, a podle daňového řádu mu následně bude vyměřena pokuta, a to za každý den prodlení a z celého stanoveného základu daně.
Solidární zvýšení daně by podle současného znění zákona o daních z příjmů mělo trvat do konce roku 2015.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.