Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Daň z nemovitých věcí - změna koeficientu u jednotek

Již za dva dny vyprší termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Jednou z mnoha změn, které v této oblasti k 1. 1. 2014 nastaly, je nová definice jednotek a s tím související případná změna koeficientu. Finanční správa nyní zveřejnila příklady k nejčastějším dotazům k výpočtu základu daně ze staveb a jednotek u jednotek v roce 2014.

Daň z nemovitých věcí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, který se ale až do konce roku 2013 jmenoval "Zákon o dani z nemovitostí". Zákon č. 338/1992 Sb. byl k 1. 1. 2014 novelizován v souvislosti s přijetím nového Občanského zákoníku. Novelizace byla provedena zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. (psali jsme zde), konkrétně jeho třetí částí. O změnách v zákoně o dani z nemovitých věcí jsme psali v tomto samostatném článku.
Jednou z podstatných změn, ke které v zákoně o dani z nemovitých věcí došlo, je úprava definice jednotky. Nově totiž podle § 12b k jednotce patří i s ní spojený podíl na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i podíl na tomto pozemku. Takové pozemky se v daňovém přiznání uvádět nebudou, protože pozemky, které náleží k jednotce, nejsou podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona o dani z nemovitých věcí předmětem daně z pozemků. Pokud ale pozemek patřící k jednotce přesahuje zastavěnou plochu, bude zohledněn v dani z této jednotky, a to použitím vyššího koeficientu při úpravě podlahové plochy.
Podle § 10 odst. 3 zákona o dani z nemovitých věcí je základem daně u jednotky upravená podlahová plocha, kterou je výměra podlahové plochy jednotky v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období vynásobená koeficientem 1,22, je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo je-li s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě. Ve všech ostatních případech se použije koeficient 1,20. Koeficient 1,20 se tedy použije, pokud k domu, v němž se jednotka nachází, patří pouze pozemek domem přímo zastavěný. Koeficientem 1,20 budou podlahovou plochu jednotky násobit i vlastníci, k jejichž jednotce náleží pozemek, který je veřejně přístupný (park, hřiště) a je tak podle § 4 odst. 1 písm. l) zákona osvobozen od daně z pozemků.
Sazby daně jsou uvedeny v § 11 zákona č. 338/1992 Sb. a oproti roku 2013 se nemění. Jejich výše závisí na druhu stavby a případném využití pro podnikání.
Pokud u poplatníka došlo pouze ke změně výše uvedeného koeficientu a nedošlo k jiným změnám, které by znamenaly rozdíl ve výši daně, nemusí finančnímu úřadu podávat žádné daňové přiznání. Přepočet daně provede sám správce daně z moci úřední a její novou výši sdělí poplatníkovi hromadným předpisným seznamem nebo platebním výměrem.
Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila 6 odpovědí na nejčastější dotazy k použití koeficientů 1,20 a 1,22 při výpočtu základu daně ze staveb a jednotek u jednotky, odpovědi najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.