Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NOZ: Cena zvláštní obliby

Dalším novým pojmem, který od 1. ledna letošního roku zavedl nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., je "cena zvláštní obliby". Jde o cenu, kterou pro konkrétní osobu může mít jakákoliv věc, k níž má citový vztah nebo je pro ni velmi důležitá. Soud pak při vyčíslení ceny takové věci, kterou někdo schválně poničil, bere v úvahu právě to, jaký osobní vztah měl k věci poškozený.

Nově má podle občanského zákoníku nárok na přiměřenou náhradu i ten, komu někdo zničí věc, k níž má zvláštní citový vztah, i když jinak je penězi vyčíslitelná hodnota takové věci zanedbatelná. Zákoník v takových případech používá termín „cena zvláštní obliby“. Podle předchozí právní úpravy by měl poškozený právo pouze na výrobní nebo pořizovací cenu zničené věci, nově mu bude muset viník zaplatit cenu zvláštní obliby, kterou určí soud. Hodnotu věci zvláštní obliby bude muset poškozený u soudu zdůvodnit.
Podle § 2969 NOZ má poškozený nárok na náhradu ceny zvláštní obliby, pokud škůdce poškodil věc ze svévole nebo škodolibosti. O svévoli jde v případě, kdy někdo způsobí škodu někomu neznámému jen z rozmaru. Škodolibostí pak je, pokud ničitel ví, komu věc patří a působí záměrně škodu konkrétnímu člověku, např. ze závisti. Typickými příklady věcí, u kterých se zřejmě budou stanovovat ceny zvláštní obliby, jsou např. rodinné šperky nebo staré fotografie, může ale jít i o týrání nebo ublížení oblíbenému domácímu zvířeti. Patřičné odškodné by pak měl obdržet každý, kdo je ze zranění zvířete nešťastný.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.