Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nová pravidla pro poskytování nemocenského

Úsporný balíček týkající se sociální oblasti, který byl minulý týden schválen Poslaneckou sněmovnou, obsahuje i změny ve vyplácení nemocenského. Stát bude od příštího roku proplácet nemocenské až od čtvrtého týdne nemoci, do té doby bude náhradu mzdy platit zaměstnavatel.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, novelizuje i zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Tento předpis upravuje podmínky pro vyplácení nemocenského i výši vyplácených dávek.
Podle novely bude stát od příštího roku proplácet nemocenské až od 22. dne pracovní neschopnosti, namísto od současného 15. dne. Zaměstnavatelé budou tedy platit náhradu mzdy při pracovní neschopnosti zaměstnance o týden déle než doposud. Pravidlo se zavádí pouze pro následující tři roky. První tři dny nemoci nebudou propláceny i nadále ani zaměstnavatelem ani státem. 
Pro osoby samostatně výdělečně činné je nemocenské pojištění dobrovolné, samy se mohou rozhodnout zda se k němu přihlásí či nikoli. V případě, že si pojistné platí, stát jim od příštího roku začne nově proplácet nemocenské až od 22. dne nemoci. Tato změna je také omezena jen na období roku 2011 – 2013.
Novela zákona o nemocenském pojištění upravuje i denní výši nemocenského. Oproti současnému stavu se však tato částka nezmění. I nadále zůstane na 60 procentech denního vyměřovacího základu po celou dobu nemoci. Do konce roku 2009 činily dávky do 30. dne pracovní neschopnosti 60 procent denního vyměřovacího základu, od 31. až do 60. dne dočasné pracovní neschopnosti 66 procent a 72 procent od 61. dne pracovní neschopnosti. Toto odstupňování bylo zrušeno zákonem č. 362/2009 Sb., tzv. Janotovým úsporným balíčkem, ale jen pro rok 2010. Novela zákona zachovává toto snížení dávek i pro další roky.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.