Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

ČSSZ informuje o nových pojištěncích

Česká správa sociálního zabezpečení vydala koncem minulého týdne tiskovou zprávu, kterou upozorňuje na to, že od 1. 1. 2014 se rozšiřuje okruh nemocensky a důchodově pojištěných o další osoby. Nově o tom, zda zaměstnanec spadá do okruhu ze zákona pojištěných osob, nerozhoduje, na základě jakého právního vztahu činnost u zaměstnavatele vykonává, ale zda je výkon činnosti zdaňován jako závislá činnost. Změny od 1. 1. 2014 vyvolalo nabytí účinnosti zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. 

Obecně lze říci, že od 1. 1. 2014 jsou ze zákona účastny nemocenského a důchodového pojištění všechny osoby, jejichž příjmy jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti, pokud nejsou současně od této daně osvobozeny. Všechny takové osoby jsou označeny za zaměstnance a dny jejich pojištěné činnosti se započítávají do doby pojištění, která je potřebná pro vznik nároku na dávky z důchodového a nemocenského pojištění.
Nově musí být pojištěni zaměstnanci, kteří vykonávají zaměstnání malého rozsahu se sjednaným příjmem do 2500 Kč, pokud těchto zaměstnání vykonávají u jednoho zaměstnavatele více a úhrn jejich příjmů z těchto zaměstnání dosáhne v kalendářním měsíci alespoň částku rozhodného příjmu 2500 Kč. V takovém kalendářním měsíci je zaměstnanec účasten pojištění a zaměstnavatel to musí oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
Nově byla také zrušena podmínka, aby zaměstnání trvalo alespoň 15 dnů. Od 1. 1. 2014 tak může i zaměstnání sjednané na kratší dobu než 15 kalendářních dnů založit účast na pojištění v případě dosažení či sjednání příjmu alespoň 2500 Kč. 
Tyto zaměstnance, kteří nově spadají do okruhu pojištěných osob, k účasti na pojištění přihlašuje zaměstnavatel. Pokud vykonávali činnost ke dni 31. 12. 2013 a nadále ji vykonávají i po tomto dni, považuje se u nich pro účely pojištění za den nástupu do zaměstnání den 1. 1. 2014. Zaměstnavatel, který zaměstnává jen tyto osoby, které byly do okruhu pojištěných osob zařazeny nově, je povinen se do 31. 1. 2014 přihlásit do registru zaměstnavatelů.
Celou tiskovou zprávu vydanou dne 10. 1. 2014 Českou správou sociálního zabezpečení najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.