Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny pro daňové dlužníky

Vzhledem k blížícímu se datu, kterým končí lhůta nejen pro podání daňového přiznání, ale také pro zaplacení daně z příjmů za rok 2013, připomínáme změny v oblasti daňové exekuce. Generální finanční ředitelství vydalo již v lednu informaci ke změnám právní úpravy daňové exekuce v oblasti podávání opravných prostředků dlužníkem proti exekučním úkonům účinným od 1. 1. 2014. Ke změnám došlo v souvislosti se vstupem nového občanského zákoníku v platnost a také díky novelizaci zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu.

Generální finanční ředitelství (GFŘ) upozorňuje daňové subjekty zejména na to, že s účinností od 1. 1. 2014 již v daňové exekuci neexistuje možnost dlužníka podat opravný prostředek k orgánu nadřízenému správci daně, který daňovou exekuci vede. Generální finanční ředitelství pokládá za nutné o tom veřejnost výslovně informovat. GFŘ doporučuje daňovým poplatníkům, kteří se nezaplacením daně nebo jejího příslušenství stanou daňovými dlužníky, aby své daňové dluhy splatili řádně a včas. Dojde-li u poplatníka k prodlení s úhradou daně, má tuto situaci řešit neprodleně a nevyčkávat až na zahájení jejího vymáhání.

Od 1. 1. 2014 již není možné podat opravný prostředek proti exekučnímu příkazu (§ 178 daňového řádu), proti dražební vyhlášce (§ 195 daňového řádu) ani proti zamítavému rozhodnutí o návrhu na zastavení daňové exekuce nebo na odklad daňové exekuce (§ 181 daňového řádu). Všechny uvedené změny byly do zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, vloženy zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva (psali jsme zde).
Proti exekučním příkazům, dražebním vyhláškám nebo zamítavému rozhodnutí o návrhu na zastavení nebo odklad daňové exekuce vydaným před účinností těchto změn, tedy před 1. 1. 2014, budou ještě opravné prostředky připuštěny.
Dlužníci mohou proti uvedeným úkonům podat námitku podle § 159 daňového řádu. Námitku lze podat právě proti úkonu správce daně při placení daní, u kterého zákon nepřipouští podání odvolání. Proti rozhodnutí o námitce, které vydá správce daně, již není možné uplatnit opravné prostředky.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.