Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změny v rodičovském příspěvku

Součástí tzv. úsporného balíčku, který byl minulý týden schválen Poslaneckou sněmovnou, je také vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento návrh novelizuje 17 zákonů a jedním z nich je i zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Od 1. ledna 2011 se tak změní i podmínky nároku na rodičovský příspěvek.

Rodičovský příspěvek je dávka popsaná v paragrafech 30 až 32 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. V současné době je možné ho pobírat ve třech variantách s různou délkou čerpání, od níž se odvíjí výše poskytované dávky. Tento princip se v zásadě nemění, dochází pouze k drobným úpravám, které ale mohou pro některé rodiče znamenat snížení celkové čerpané částky až o 45 tisíc Kč. Tím by se výdaje státu na tuto dávku měly snížit o 1 miliardu korun.

Dvouletá varianta
Varianta tzv. rychlejšího čerpání zůstává beze změny. Nárok na ni mají pouze rodiče, jejichž denní dávka peněžité pomoci v mateřství činila minimálně 380 Kč. To znamená, že před nástupem na mateřskou museli pobírat plat alespoň ve výši 16500 Kč hrubého a v posledních 2 letech se museli minimálně 270 dní účastnit nemocenského pojištění. Tito rodiče budou do dvou let věku dítěte pobírat 11400 Kč měsíčně. O tuto variantu je ale třeba požádat nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek dosáhlo 22 týdnů života nebo 31 týdnů života, narodily-li se zároveň 2 nebo více dětí. Zjednodušeně řečeno, své rozhodnutí musí rodiče oznámit ještě v době, kdy pobírají peněžitou pomoc v mateřství, tzv. mateřskou.

Tříletá varianta
Zřejmě nejpoužívanější způsob čerpání rodičovského příspěvku je omezen pouze tím, že rodič musí splnit nárok na mateřskou v jakékoliv výši. V této variantě pobírá rodič od ukončení nároku na peněžitou pomoc v mateřství až do tří let věku dítěte 7600 Kč měsíčně. Na tom se úsporným balíčkem nic nezmění, nově však bude muset rodič zvolení této varianty oznámit už do 9 měsíců věku dítěte. V současnosti má možnost volby až do 21. měsíce věku dítěte. Pokud tento termín rodič zmešká, automaticky bude přeřazen do čtyřleté varianty. Rodiče, jejichž dítě bude po vstupu novely v platnost už starší než 9 měsíců a zároveň mladší než 21 měsíců, budou mít čas na volbu příslušné varianty čerpání příspěvku až do konce února 2011.

Čtyřletá varianta
Čtyřletá varianta je automaticky přidělena rodičům, kteří nemají nárok na peněžitou podporu v mateřství, případně rodičům, kteří se pro ni rozhodnou, protože chtějí být s dítětem déle doma. Nyní v této variantě rodiče čerpají do 21 měsíců věku dítěte částku 7600 Kč a poté až do věku 4 let částku 3800 Kč. Nově budou od 1. ledna 2011 čerpat příspěvek v základní výměře 7600 Kč pouze do devíti měsíců věku dítěte. Od 10. měsíce věku dítěte až do jeho čtyř let dostanou rodiče sníženou částku. Právě v této variantě rodiče doplatí na nové změny v zákoně. Zatímco nyní čerpají 7800 Kč měsíčně až do 21 měsíců věku dítěte, nyní budou již od 10. měsíce pobírat pouze sníženou dávku, tedy 3800 Kč měsíčně.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.