Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Sněmovna schválila "úsporný balíček"

Poté, co předsedkyně Sněmovny na žádost vlády vyhlásila od 1. do 15. listopadu 2010 stav legislativní nouze, předložila vláda včera poslancům čtyři zákony, jejichž rychlé schválení měl umožnit právě stav legislativní nouze. Zákony tvoří tzv. úsporný balíček", který má zajistit, že schodek státního rozpočtu na příští rok nepřesáhne 135 miliard korun.

Vláda chtěla tyto čtyři zákony zařadit na program již probíhající 7. schůze Poslanecké sněmovny. S tím však opozice ostře nesouhlasila a označila tento úmysl za protizákonný a odporující jednacímu řádu Poslanecké sněmovny. Vláda rezignovala a situaci vyřešila svoláním nové mimořádné schůze. Probíhající 7. schůze Sněmovny pak byla přerušena a od 16. hodin pokračovalo jednání novou mimořádnou 8. schůzí Sněmovny, na jejíž program byly zařazeny právě čtyři zákony z úsporného balíčku.
Všechny čtyři zákony se poslancům vládní koalice podařilo ještě týž den schválit. Zrychlené řízení umožnil vyhlášený stav legislativní nouze, o jehož nutnosti ovšem opozice také vedla diskusi.
Poslaneckou sněmovnou tedy zákony prošly, nyní je čeká projednání v Senátu. Vláda ale dobře věděla, proč na schválení novel spěchá, je totiž velmi pravděpodobné, že úsporný balíček projedná Senát ještě ve "starém" složení. Jeho funkční období totiž končí až 13. listopadu a noví senátoři mohou slib skládat dokonce až 24. listopadu. Při současném rozložení sil v Senátu má vládní koalice téměř jistotu, že zákony budou bez problému schváleny. A pokud je poté podepíše prezident, mohou být vyhlášeny dokonce s dostatečným předstihem a platit začnou od 1. ledna 2011.

Ve stavu legislativní nouze byly Poslaneckou sněmovnou dne 2. 11. 2010 schváleny tyto čtyři zákony:

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
  • Státní příspěvek ke stavebnímu spoření za rok 2010, který se vyplácí v roce 2011, bude vyplacen v poloviční výši. 
  • V dalších letech klesne maximální státní podpora z 3000 na 2000 korun.
  • Všechny úroky ze stavebního spoření, včetně bonusových, už nebudou osvobozeny od daně.
2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věc
  • Příspěvky na péči v prvním stupni postižení se sníží z 2000 na 800 Kč.
  • Nemocenské by měl stát v letech 2011 až 2013 vyplácet až od 22. dne nemoci, do té doby budou muset náhradu mzdy svým zaměstnancům poskytnout zaměstnavatelé.
  • Nemocenské bude po celou dobu trvání vypláceno ve výši 60 % vyměřovacího základu.
  • Rodičovský příspěvek se ve čtyřleté variantě sníží už od desátého měsíce věku dítěte.
  • Porodné ve výši 13 tisíc korun se bude nově vyplácet pouze na první dítě a pouze rodinám s příjmem do 2,4 násobku životního minima.
  • Úplné zrušení sociálního příplatku bylo odsunuto až na rok 2013.
  • Novela obsahuje změny zákoníku práce, platové tabulky zůstanou zachovány, mění se ale některá pravidla pro odměňování.
3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
  • Příspěvky politickým stranám a politickým hnutím, které čerpají za získané mandáty, budou postupně sníženy o 10 %. Již od 1. ledna 2011 dojde ke snížení o 5 %.
4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • Bude zavedena tzv. povodňová daň, což je vlastně snížení základní slevy na poplatníka o sto korun měsíčně
  • Pracující důchodci, kteří si vydělají více než trojnásobek průměrné mzdy, budou muset od příštího roku své výdělky danit.
  • Od daně už nebudou osvobozeny výsluhy vojáků a policistů.
  • Ruší se daňové osvobození malých vodních elektráren s výkonem do jednoho megawattu, tepelných čerpadel i slunečních zdrojů.
  • Doba daňového odepisování solárních panelů se prodlouží na 20 let.
  • Danit se budou poslanecké náhrady i plat prezidenta.
  • Celkem novela obsahuje více než 130 změn.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.