Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Sněmovna schválila omezení podpory výroby solární energie

Poslanci schválili 29. října 2010 ve zrychleném řízení novelu zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Podpora fotovoltaických elektráren by se měla od března příštího roku omezit jen na solární panely umístěné na budovách, sluneční elektrárny umístěné na zemědělské půdě už státem podporovány nebudou. Novelu zákona musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.

Cílem navržené novely je omezit rozmach sluneční energetiky, ke kterému v poslední době došlo vlivem výrazného snížení investičních nákladů na výstavbu fotovoltaických elektráren. Protože jsou distributoři povinni vykupovat od provozovatelů fotovoltaických elektráren jejich elektřinu za vysokou cenu, zvýšilo se riziko, že od příštího roku výrazně vzroste cena elektrické energie pro domácnosti i pro firmy. Vláda proto připravila určitá opatření, aby k dramatickému zvýšení elektřiny pro konečného spotřebitele nedošlo.
Novela zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, je první částí legislativních změn, jež mají zmírnit dopady solárního rozmachu na cenu elektřiny. Novela stanovuje že od 1. března 2011 budou podporovány pouze fotovoltaické elektrárny do maximálního výkonu 30 kilowattů, které budou umístěny na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi budovy. Sluneční elektrárny umístěné na volném prostranství od tohoto data už podporovány nebudou. Od 1. ledna 2011 nebude také poskytována podpora tzv. ostrovním provozům fotovoltaických elektráren, to znamená provozovatelům, kteří vyrábějí elektřinu jen pro vlastní potřebu. Podporu tedy dostanou jen elektrárny zapojené do distribuční soustavy. Tato pravidla budou platit pouze pro nově zapojené zdroje. Podpora slunečním elektrárnám, které jsou již do elektrizační soustavy zapojeny, zůstane zachována. Podpora zůstane zachována i pro fotovoltaické elektrárny, které budou zprovozněny do konce tohoto roku a zapojeny do distribuční sítě do konce příštího roku.
Tento týden by měli poslanci schválit novely dalších zákonů týkající se této oblasti. Jedná se například o zavedení srážkové daně 26 % za elektřinu vyrobenou ze solárních elektráren nad 30 kilowattů uvedených do provozu v roce 2009 a 2010, zvýšení poplatků za zábor zemědělské půdy a zavedení darovací daně pro firmy, které od státu dostávají emisní povolenky. 

Související články:
Snížení cen solární energie

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.