Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Splatnost faktur bude podle EU 30 dnů

Evropský parlament schválil minulý týden na svém zasedání ve Štrasburku novou směrnici, která má sjednotit pravidla pro včasné placení faktur veřejnými subjekty v celé Evropské unii. Od přijetí nového předpisu si EU slibuje výrazné zrychlení plateb po celé unii.

Nová směrnice o postupu proti opožděným platbám zavádí pevnou třicetidenní lhůtu splatnosti pro nákupy veřejných subjektů. Všechny státní organizace tak budou muset plnit své závazky maximálně do 30 dnů. V objektivně odůvodněných případech pak lze udělit výjimku a splatnost prodloužit na dva měsíce. Výjimku budou mít také zdravotnická zařízení, jednotlivé státy EU mají totiž odlišné zdravotní systémy, a proto i zde bude dána možnost prodloužit splatnost až na 60 dnů.
Při nedodržení splatnosti bude účtován úrok z prodlení ve výši 8 % fakturované částky. A pokud budou náklady spojené s vymáháním pohledávky vyšší než 40 eur, budou věřitelé moci požádat o jejich úhradu.
Na transpozici směrnice do národních legislativ mají členské země dva roky od jejího zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Průměrná rychlost plateb veřejných organizací
Zdroj: Intrum Justitia, European Payment Index 2008
zeměpočet dnů
Belgie75
Česko33
Dánsko35,3
Estonsko19,8
Finsko24
Francie71
Irsko50,7
Itálie135
Kypr72,4
Lotyšsko31,3
Litva39,8
Maďarsko55
Německo40
Nizozemsko46
Polsko47,9
Portugalsko137,8
Rakousko47
Řecko157
Slovensko35
Španělsko144
Švédsko35
Velká Británie48

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.