Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nařízení vlády má do budoucna zajistit propojitelnost elektronických jízdenek

Nařízení vlády, kterým se stanoví požadavky a postupy pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících, bylo vydáno na základě § 36 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, který vstoupil v platnost 1. 7. 2010. Nařízení se vztahuje na nově zaváděné elektronické systémy odbavení cestujících a má zajistit, aby v budoucnu bylo možné jednotlivé systémy propojit.

Nyní si musí cestující pořizovat stále nové karty, pomocí kterých platí jízdné. Města či kraje mají svoje systémy, díky kterým lze jízdné platit např. bezkontaktní čipovou technologií nebo pomocí SMS. Tyto systémy jsou však zaváděny bez ohledu na již existující okolní systémy, a proto nejsou vzájemně propojitelné. Nově přijaté nařízení vlády nenařizuje okamžité propojení stávajících systémů, protože to by si vyžádalo rozsáhlé investice. Nařízení ale stanovuje minimální obecné požadavky a postupy, které bude muset splňovat každý od této chvíle nově zaváděný systém. To by mělo zajistit, že pokud se v budoucnu objednatelé dohodnou, bude možné tyto systémy propojit bez větších nákladů.
Nařízení vlády bylo schváleno včera, tedy 20. října 2010, a účinnosti nabude dnem vyhlášení ve Sbírce předpisů.

Vláda měla včera na programu ještě druhé související nařízení, kterým se stanoví minimální hodnoty a ukazatele standardů kvality a bezpečnosti a způsob jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících. Toto nařízení, které také navazuje na zákon o veřejných službách v přepravě cestujících, upřesňuje technické požadavky na vozidla veřejné dopravy. Projednání tohoto nařízení vlády ale bylo odloženo.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.