Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2009

Dne 14. října 2010 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 283/2010 Sb., kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009. Nařízením vlády byly stanoveny i nové redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2011.

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2009 vláda stanovila na 24 091 Kč, přepočítací koeficient pro jeho úpravu činí 1,0269
Údaje slouží k výpočtu výše důchodů přiznaných v roce 2011 a vláda je stanoví každoročně k 30. září podle § 17 odst. 2 a 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
Všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient se používají také pro výpočet průměrné mzdy pro účely zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a pro účely zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení.
Za průměrnou mzdu se pro účely těchto zákonů považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Průměrná mzda za rok 2011 činí tedy po zaokrouhlení 24 740 Kč.
Takto vypočtená průměrná mzda ovlivní v příštím roce například výši stropů vyměřovacích základů pro povinné veřejnoprávní pojistné nebo minimální výši záloh na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné.
Vláda také tímto nařízením od příštího roku zvýšila redukční hranice pro výpočet důchodů, a to 1. redukční hranici z 10 500 Kč na 11 000 Kč a 2. redukční hranici z 27 000 na 28 200 Kč. Uvedené údaje však platí jen do 29. září 2011, protože od 30. září 2011 byl celý § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zrušen nálezem Ústavního soudu č. 135/2010 Sb. O rozhodnutí Ústavního soudu jsme psali v samostatném článku.

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.