Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Ústavní soud zrušil některé části novely zákona o soudech a soudcích

Novela č. 314/2008 Sb. změnila zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, s účinností od 1. října 2008. Shodou okolností byla novela schválena v době, kdy byl ministrem spravedlností stejně jako nyní Jiří Pospíšil (ODS). Novelu ale napadla skupina senátorů a některé body Ústavní soud minulý týden skutečně zrušil.

Senátoři ve svém návrhu zpochybnili mnoho bodů novely č. 314/2008 Sb., velkou část tohoto návrhu však Ústavní soud zamítl. Některé body ale podle Ústavního soudu byly napadeny odůvodněně a proto je derogoval. Derogace neboli zrušení konkrétních ustanovení zákona č. 314/2008 Sb. je podle rozsudku odloženo přibližně o jeden rok, aby zákonodárci měli dostatečný časový prostor k přijetí nové právní úpravy.

Přidělení soudce k Ministerstvu spravedlnosti
Ústavní soud zrušil možnost dočasně přidělit soudce na dobu nejdéle tří let v zájmu využití jeho zkušeností k Ministerstvu spravedlnosti. Tento postup umožňoval § 68 novelizovaného zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích. Podobné ustanovení již v zákoně bylo v roce 2002 a Ústavní soud ho tehdy zrušil. Parlament však tuto možnost vložil do zákona znovu a dokonce možnost přidělení soudce k ministerstvu prodloužil z jednoho na tři roky. Ustanovení tedy bylo zrušeno i proto, že Parlament nerespektoval již vyhlášený a tedy závazný nález Ústavního soudu.

Opakované jmenování předsedů a místopředsedů soudů
Ústavní soud souhlasí s tím, že prezident jmenuje předsedy a místopředsedy soudů na časově omezenou dobu, zásadně se však postavil proti možnosti jmenovat stejnou osobu znovu. Možnost opakovaného jmenování by podle ústavních soudců mohla funkcionáře soudů motivovat k tomu, aby jejich kroky byly z vnějšího pohledu vnímány pozitivně, což by jim zajistilo další jmenování. Tím by byla ohrožena nezávislost a nestrannost soudnictví, a proto Ústavní soud zrušil ustanovení, která umožňují předsedy a místopředsedy soudů jmenovat do funkcí opakovaně.

Iva Brožová
Ústavní soud zrušil také ustanovení, které stanovuje přechodné období stanovené pro současnou předsedkyni Nejvyššího soudu na pět let, zatímco funkcionářům Nejvyššího správního soudu bylo stanoveno desetileté období do příští obměny. Ústavní soud zrušil nepoměr mezi délkou těchto období.

Kárné řízení a dočasné zproštění výkonu funkce
Ze zákona bude odstraněno i ustanovení, které umožňuje ministru spravedlnosti dočasně zprostit výkonu funkce předsedu nebo místopředsedu soudu po zahájení kárného řízení. Podle ústavních soudců chybí v zákoně opravný prostředek, jímž by se mohli funkcionáři bránit. Existuje tak příliš velké riziko zneužití, a to především v případech, kdy kárné řízení zahájí sám ministr spravedlnosti.

Celý text dlouhého a složitého Nálezu Ústavního soudu najdete zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.