Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nizozemské Antily přestaly existovat

Nizozemské Antily vznikly v roce 1954 jako závislé zámořské území Nizozemského království. V našem seriálu o zámořských územích EU jsme o těchto ostrovech ležících v Karibiku psali v článku věnovaném autonomním součástem Nizozemského království. Mezi ostrovy ale probíhaly neustálé konflikty ohledně rozdělování příjmů, ale také dluhů. A právě v důsledku věčných rozbrojů mezi jednotlivými ostrovy došlo v neděli 10. října 2010 k zániku Nizozemských Antil.

Původně byla součástí nizozemských Antil i Aruba, ta se však osamostatnila již v roce 1986 a stala se plně autonomním státem. Nyní se na základě změny Ústavy, kterou odhlasoval místní parlament, rozpadlo souostroví Nizozemské Antily úplně.
Nizozemská část ostrova Svatý Martin a celý ostrov Curacao se staly dvěma novými plně samostatnými nezávislými autonomiemi v rámci Nizozemského království. Zbylé tři z původní pětice ostrovů si naopak zvolily mnohem těsnější propojení s Nizozemím a staly se jeho integrovanou součástí, budou tak tvořit tři nové okresy Nizozemska.

Svatý Martin (Sint Maarten) a Curacao
Od 10. října 2010 je Nizozemské království složeno ze čtyř částí: z vlastního Nizozemí, Aruby, Curacaa a části ostrova Svatý Martin. Obě nové autonomie budou mít každá svou vládu a parlament a budou také nadále používat vlastní měnu gulden Nizozemských Antil. Budou mít své zákony a budou odpovídat za svou vnitřní správu. Nizozemí má na starost pouze obranu a zahraniční politiku nově vzniklých samostatných území. Oba ostrovy mají dohromady kolem 200 tisíc obyvatel.

Bonaire, Svatý Eustach a Saba
Tři ostrovy se staly součástí Nizozemí na úrovni obcí či okresů. Necelých 20 tisíc obyvatel bude nyní volit své zástupce do nizozemského parlamentu a přejme nizozemské právo. Vyjednaly si však s Haagem některé výjimky, například ohledně potratů, eutanazie nebo sňatků homosexuálů. Na těchto ostrovech také zanikl antilský gulden a nově se zde platí americkým dolarem.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.