Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Senátní volby

Ve 27 volebních obvodech bude dnes a zítra, tj. v pátek a sobotu 17. a 18. října, probíhat druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky. Nově zvolena tak bude třetina všech senátorů. První kolo proběhlo minulý týden společně s komunálními volbami, žádnému z kandidátů se ale nepodařilo postoupit přímo z prvního kola.

Senát jako horní komora Parlamentu je v české Ústavě zakotven již od počátku její platnosti, tedy od 1. 1. 1993. Jeho zřízení ale provázely rozporuplné politické diskuze a dokonce se zvažovalo jeho zrušení a vypuštění z Ústavy. K tomu nakonec nedošlo, ale první volby do Senátu se konaly až na podzim roku 1996. Senátorů je celkem 81 a jsou voleni na šest let. Volby se konají každé dva roky, vždy v sudém roce na podzim. Volby se konají vždy společně s volbami do zastupitelstev obcí nebo s volbami do zastupitelstev krajů. Každé dva roky se volí v jedné třetině obvodů, Senát se tak obměňuje průběžně.
Senátní volby se řídí zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a probíhají dvoukolovým většinovým systémem. Volit lze pouze na území volebního obvodu, kde má volič trvalé bydliště. Volební obvody pro senátní volby jsou ale větší, obvykle je v nich několik měst nebo městských částí. Volební průkazy se tedy pro senátní volby vydávají. Volič může odvolit například v sousedním městě, ale pouze v rámci svého volebního obvodu. Volit mohou i státní občané ČR, kteří na území ČR nebydlí a voličské průkazy jim vydaly zastupitelské nebo konzulární úřady. Takový volič může volit v kterémkoliv obvodu, kde se konají volby.
Hlasování do Senátu je ze všech druhů voleb v ČR nejjednodušší. Každý kandidát na senátora má svůj hlasovací lístek, který se již dále nijak neupravuje. Volič jednoduše vybere svého kandidáta a jeho lístek vloží do obálky, kterou obdrží ve volební místnosti. 
Pokud žádný z kandidátů v prvním kole nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, koná se druhé kolo voleb. To probíhá obvykle následující týden opět v pátek a v sobotu. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří v prvním kole obdrželi nejvyšší počet voličských hlasů. Vítěz druhého kola se stane senátorem. Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb se voličům nedodávají předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti. V druhém kole může hlasovat i volič, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku 18 let.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.