Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Komunální volby

Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhnou v České republice volby do zastupitelstev měst a obcí. Způsob hlasování je poněkud odlišný od parlamentních voleb (psali jsme zde). Volby se konají konkrétně v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin a volí se pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Volby vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010.

Náležitosti komunálních voleb jsou popsány v zákoně č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Volit do zastupitelstva obce může státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Volit může i státní občan jiného členského státu EU, pokud je v obci přihlášen k trvalému pobytu a je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů. Volit lze opravdu pouze v místě trvalého bydliště, voličské průkazy se tudíž logicky nevydávají.
Kandidátky všech subjektů účastnících se komunálních voleb jsou vytištěné na jednom společném hlasovacím lístku. Bývá to docela velký arch a navíc může být potištěn oboustranně. Hlasovací lístky volič obdrží nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Každý volič disponuje tolika hlasy, kolik se v daném místě volí členů zastupitelstva, tento údaj je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Své hlasy může volič odevzdat třemi způsoby:
  • Zaškrtnutím políčka u zvolené politické strany. Při tomto způsobu hlasování dostanou všichni kandidáti zvolené politické strany po jednom hlasu. Tímto způsobem odevzdá volič vybranému politickému subjektu maximální možný počet hlasů. V případě označení celé politické strany se již nepřihlíží k jednotlivým preferenčním hlasům jednotlivých kandidátů této strany. Pokud někdo zaškrtne dvě politické strany a více, je jeho lístek neplatný!
  • Rozdělením hlasů mezi kandidáty různých politických uskupení. Volič může zakřížkovat jednotlivé kandidáty ze všech politických stran. Každý z takto označených kandidátů dostane jeden hlas. Pokud bude na hlasovacím lístku označeno více kandidátů, než je maximální možný počet uvedený v záhlaví celé listiny, bude lístek neplatný!
  • Kombinací obou předešlých způsobů hlasování. Takto může volič preferující jednu politickou stranu ještě dát hlas konkrétní osobě z jiného politického uskupení. Každý konkrétně označený kandidát dostane jeden hlas a zakřížkovaná politická strana dostane zbytek z celkového možného počtu hlasů. Vybere-li například volič v obci, kde se volí 10 členů zastupitelstva, tři jednotlivé osoby kdekoliv na hlasovacím lístku, dostanou tito tři po jednom hlasu. Pokud současně zaškrtne i jeden vybraný politický subjekt, dostane tento zbylých 7 hlasů. Těchto 7 hlasů bude přiděleno po jednom kandidátům vybraného politického subjektu a to podle pořadí na kandidátce.
Obyvatelé hlavního města Prahy volí současně ještě zastupitele do Magistrátu hl. m. Prahy. Podle § 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, je totiž Praha současně krajem i obcí. Podle § 123 zákona o hlavním městě Praze probíhají volby do zastupitelstva hlavního města Prahy a do zastupitelstev městských částí podle zákona č. 491/2001 Sb. upravujícího volby do zastupitelstev v obcích, hlasuje se tedy stejným způsobem jako v komunálních volbách.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.