Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, prošel Poslaneckou sněmovnou již v březnu a platit bude od 1. ledna 2011. Ministerstvo financí k němu nyní vydalo Základní informace o novém zákonu o spotřebitelském úvěru a Seznam často kladených informací včetně odpovědí.

Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, transponuje do české legislativy směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2008/48/ES, jejímž cílem je mimo jiné sjednotit podmínky spotřebitelského trhu v Evropské unii. Nový zákon nahrazuje zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách spotřebitelského úvěru, který již nepokrýval některé nové druhy úvěrů poskytované spotřebitelům. Zákon č. 145/2010 Sb. byl schvalován poněkud narychlo, aby byl naplněn článek 27 směrnice č. 2008/48/ES, podle kterého musely členské státy přijmout a zveřejnit předpisy nezbytné pro dosažení souladu s evropskou legislativou nejpozději do 11. června 2010. Zákon byl proto přijat podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, již v prvním čtení. 

Nový zákon o spotřebitelském úvěru v bodech:
 • Zákon neupravuje půjčky nižší než 5000 Kč nebo vyšší než 1880000 Kč.
 • Klient má možnost odstoupit do 14 dnů od smlouvy o spotřebitelském úvěru, a to bez sankcí a bez udání důvodu. 
 • Spotřebitel má právo na bezplatnou kopii návrhu smlouvy o úvěru v dostatečném předstihu před jejím uzavřením. Kopie může být ve formě listinné nebo na jiném trvalém nosiči dat.
 • Všechny informace ve smlouvě musí být stejně výrazné, měly by tedy odpadnout případy, kdy podstatné informace jsou záměrně psány drobným až nečitelným písmem.
 • Zákon jasně stanoví, jaké informace musí obsahovat smlouva o úvěru, jedná se mimo jiné o RPSN, dobu trvání a celkovou výši spotřebitelského úvěru, výpočet sankcí při prodlení, kontaktní údaje smluvních stran, výši, počet a četnost plateb, případné poplatky za vedení účtu nebo informace o možnosti ukončení smlouvy.
 • V zákoně je přímo uveden přesný vzorec na výpočet roční procentní sazby nákladů - RPSN.
 • Reklama na úvěr musí jasným a zřetelným způsobem obsahovat všechny potřebné informace formou reprezentativního příkladu.
 • Informaci o změně úrokové sazby musí spotřebitel obdržet dřív, než vstoupí v platnost, jinak je změna neplatná.
 • Spotřebitel má právo splatit půjčku předčasně, sankce pak nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené částky. V případě, že ke splacení dojde v době kratší než 1 rok před původně plánovaným koncem smlouvy, pak nesmí být sankce vyšší než 0,5 % z příslušné částky.
 • Poskytovatel půjčky je povinen před uzavřením smlouvy posoudit, zda spotřebitel je schopen úvěr splácet. Posouzení proběhne na základě úplných, přesných a pravdivých údajů, které mu žadatel o půjčku musí poskytnout.
 • Poskytovatelé půjček již nebudou registrováni pouze k volné živnosti, nově půjde o živnost vázanou. To státu umožní získat nad nimi větší kontrolu.
 • Na nebankovní poskytovatele půjček bude dohlížet Česká obchodní inspekce.
Ministerstvo financí nyní na základě četných dotazů připravilo a na svých webových stránkách uveřejnilo Základní informace o novém zákonu o spotřebitelském úvěru a Seznam často kladených informací včetně odpovědí.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.