Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Nejvyšší správní soud potvrdil, že v ČR platí nulová tolerance alkoholu za volantem

Nejvyšší správní soud rozhodoval koncem září v případě řidiče, kterému bylo naměřeno 0,24 promile alkoholu a bránil se tím, že před jízdou vypil pouze několik nealkoholických piv. Soudci ovšem takový argument odmítli jako výmluvu. Z rozsudku jednoznačně vyplývá, že za správně prokázané porušení zákona má být řidič vždy potrestán.

Řidiči, ze kterého bylo cítit pivo, byla rozborem odebraného vzorku krve metodou plynové chromatografie a Widmarkovou zkouškou zjištěna hladina alkoholu v krvi v době odběru nejméně 0,24 g/kg. Řidič ale požití alkoholických nápojů popíral a uváděl, že pouze ráno před jízdou vypil několik nealkoholických piv. Krajský soud v Ostravě tento argument uznal jako odůvodněný a přihlédl k tomu, že fyziologická hladina alkoholu v krvi, která je označována jako neprůkazná, je 0,20 g/kg. Po odečtu této fyziologické hladiny mohla hladina alkoholu v krvi řidiče činit pouze 0,04 g/kg, což je prý zanedbatelné množství. Krajský soud dospěl k závěru, že nebylo prokázáno, že se řidič dopustil přestupku podle § 22 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a tudíž nemůže být potrestán.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje ale podal na rozhodnutí krajského soudu kasační stížnost. Nejvyšší správní soud pak rozsudek krajského soudu v Ostravě skutečně zrušil. Ve svém rozsudku především zdůrazňuje, že v České republice platila a platí zásada tzv. nulové tolerance alkoholu při řízení motorových vozidel. Vzorek krve byl vyšetřen dvěma na sobě nezávislými laboratorními metodami, které jednoznačně prokázaly hladinu alkoholu v krvi řidiče v hodnotě 0,24 g/kg. Nejvyšší správní soud také připomněl, že podle metodického pokynu Ministerstva vnitra se za pozitivní průkaz požití alkoholického nápoje pokládá hladina etylalkoholu v krvi vyšší než 0,20 g/kg, stanovená metodou plynové chromatografie, což v tomto případě bylo splněno.
Tvrzení řidiče o požití několika nealkoholických piv před silniční kontrolou pokládali soudci za ryze účelové. Podobné tvrzení navíc na posouzení případu nemůže mít vliv, i když nelze vyloučit, že naměřená hladina alkoholu v krvi mohla být zapříčiněna požitím více nealkoholických piv. Jenže tzv. nealkoholická piva obsahují určité množství etylalkoholu a právě z toho důvodu je nutné považovat je při nemírné konzumaci za alkoholický nápoj.
Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku také zmínil fakt, že při dechové zkoušce byly řidiči naměřeny hodnoty 0,40 a 0,35 promile. Soud tedy nepochyboval, že řidič byl při řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu v souvislosti s požitím alkoholického nápoje.
Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že pokud je přítomnost alkoholu prokázána správným postupem, řidič musí být podle zákona potrestán. Případ byl vrácen krajskému soudu v Ostravě, který je nyní při novém rozhodování vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu vysloveným v tomto rozsudku.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.