Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Exekutoři mají postavení veřejného činitele

Nejvyšší správní soud v jednom ze svých posledních rozsudků vysvětlil postavení exekutorů v našem právním systému. Podle soudu je exekutor v postavení veřejného činitele. Je fyzickou osobou, na kterou stát delegoval část svých mocenských práv, která jinak přísluší soudům. Úkony exekutora se tudíž považují za úkony soudu a stát má právo vykonávat dohled nad činností exekutora či exekutorského úřadu.

Nejvyšší správní soud rozhodoval v kárném řízení případ exekutora, který odmítl na výzvu senátu předložit příslušný spis exekutorského úřadu. Exekutor se bránil tím, že to odporuje Ústavě a že předložením spisu poskytuje důkazy sám proti sobě. Kárný senát tento argument odmítl a uložil exekutorovi pořádkovou pokutu ve výši 15 tisíc korun. Exekutorský spis podle soudu není soukromým spisem exekutora, ale spisem orgánu vykonávajícího veřejnou moc.
Napříště tedy každý exekutor, který bude čelit kárnému řízení, bude povinen na žádost kárného senátu předložit exekuční spis. Zajištění důkazů pro účely kárného řízení nemůže být, podle Nejvyššího správního soudu, chápáno jako nezákonné a neústavní poskytování důkazů proti své osobě. 
Činnost soudních exekutorů je upravena zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, tzv. exekučním řádem. Nejvyšší správní soud převzal kárná řízení od exekutorské komory teprve letos, a to na základě novely č. 286/2009 Sb., kterou se mění exekuční řád a některé další zákony. Na Nejvyšším správním soudu vznikly dva nové senáty, které se zabývají kárnými žalobami souvisejícími s činností exekutorů a exekučních úřadů.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.