Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH bude prodloužena

Nárok na vrácení DPH, která byla zaplacena v jiném členském státě, je podle § 82 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, podmíněna podáním žádosti do 30. září následujícího roku. Žádost se od 1. 1. 2010 podává výhradně elektronicky prostřednictvím portálu spravovaného Ministerstvem financí.

Podle ustanovení § 82 zákona o DPH vypršela tedy dne 30. září 2010 lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH zaplacené za zboží či služby v jiném členském státě v roce 2009. Ministerstvo financí ale prostřednictvím webových stránek České daňové správy informuje o prodloužení této lhůty do 31. března 2011.
Podle České daňové správy se plátci DPH nemusí obávat, že jejich nárok zanikl dnem uplynutí lhůty, která je v současnosti uvedená v § 82 zákona o DPH. V Evropské unii bude vydána směrnice, která lhůtu pro rok 2009 prodlouží právě do 31. 3. 2011. Protože všechny členské státy již vyslovily předběžný souhlas s tímto prodloužením, předpokládá se, že směrnice by mohla být oficiálně přijata do 14 dnů. Schvalovací proces již nyní probíhá. Směrnice by měla vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU a platit bude zpětně od 1. října 2010.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.