Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Mimořádné odpisy nově pořízeného hmotného majetku

Koncem července vyšla pod číslem 216/2009 Sb. ve Sbírce zákonů novela zákona o daních z příjmů, která zavádí tzv. mimořádný odpis hmotného majetku pořízeného v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010. Totožná novela je i součástí návrhu zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, kterou po vetu prezidenta schválila sněmovna 9. září 2009 většinou svých poslanců.

Novela zákona vyšla v rámci protikrizových opatření a jejím cílem je stimulovat daňové poplatníky k nákupu nového majetku, v důsledku toho zvýšit odbyt výrobků a tudíž zachovat výrobu a výši zaměstnanosti.
Změna spočívá ve zkrácení doby odpisování nového hmotného majetku pořízeného v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 a týká se první a druhé odpisové skupiny, tzn. převážně nástrojů, nářadí, počítačů a aut.
Nově pořízený majetek v 1. odpisové skupině bude možné odepsat za 12 měsíců namísto dosavadních tří let a majetek ve 2. odpisové skupině za 24 měsíců oproti dřívějším pěti letům. Roční odpisová sazba pro první rok odpisování je ve výši 60 %, pro druhý rok ve výši 40 % vstupní ceny. 
Nevýhodou mimořádného odpisu je, že technické zhodnocení majetku se odepisuje zvlášť, a to buď rovnoměrným nebo zrychleným odpisem. Zároveň není přípustné přerušení doby odpisování.
Zvláštností mimořádných odpisů je měsíční odpisování. Zatímco u standardních metod odpisování není u majetku uváděného do užívání v průběhu roku podstatné, v jakém měsíci je uveden do užívání, protože výše odpisu je stejná, u mimořádných odpisů je nutné uvést přesné datum zavedení majetku do užívání. Odpisy jsou uplatňovány následujícím měsícem po dni zařazení do majetku.
I když se na první pohled jeví mimořádné odpisy jako velmi výhodné, někdy je lepší použít odpis zrychlený, a to v případech, kdy se majetek uvede do užívání koncem roku. Při pořízení hmotného majetku patřícího do 1. odpisové skupiny v druhé polovině roku lze uplatnit zrychlený odpis ve vyšší částce, než při odpisování mimořádném.
Uplatnění mimořádných odpisů není povinné. Poplatník je může u svého majetku libovolně kombinovat se standardními zrychlenými či rovnoměrnými odpisy. Vybraný způsob odepisování se však nesmí změnit po celou dobu užívání majetku.

Příklad: porovnání průběhu odpisu
nákup auta za 300 000 Kč v září 2009 (červeně označeny odpisy v daném roce). Mimořádný odpis je nejrychlejší, průběh závisí na měsíci pořízení.

rok
 roční odpis Kč
rovnoměrně
 roční odpis Kč
zrychleně
 roční odpis Kč
mimořádně
  2009  33 00060 00045 000
  2010  66 75096 000165 000
  2011  66 75072 00090 000
  2012  66 75048 0000
  2013  66 75024 0000

Autor: Bronislava Herrmannová

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.