Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Změna zákona o veřejných zakázkách schválena

Poslanecká sněmovna v pátek schválila novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Novela je nápravou předchozí novelizace, díky níž se od 15. září letošního roku nemohou veřejných soutěží účastnit firmy vlastnící akcie na majitele.

O komplikaci, kterou přinesla předchozí novelizace zákona o veřejných zakázkách a která se dotkla většiny velkých akciových společností, jsme podrobně informovali v tomto článku. Novela č. 179/2010 Sb. rozšířila v paragrafu 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, výčet podmínek, za kterých dodavatel splňuje kvalifikační předpoklady. Vyřadila však z účasti na tendrech také všechny firmy vlastnící akcie na majitele. Tvůrci novely opomněli fakt, že většina velkých firem má právě akcie na majitele, ale tyto akcie jsou zaknihované a jejich vlastníci jsou evidováni v databázi Střediska cenných papírů. V takovém případě ani firma výlučně s akciemi na majitele nemusí být automaticky řazena mezi neprůhledné a nedůvěryhodné. 
Poslanecký návrh Kristýny Kočí a Karolíny Peake (obě VV) měl tento stav napravit pouhým zrušením sporných ustanovení v § 53 zákona o veřejných zakázkách. Opozici se ovšem nelíbilo, že k tendrům budou mít opět přístup všechny společnosti, včetně těch s nejasnými vlastníky akcií. Návrh na přijetí novely již v prvém čtení podle § 90 odstavce 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, byl opozicí vetován. Poté však došlo k dohodě a ČSSD slíbila, že nebude bránit rychlému průběhu legislativního procesu, pokud bude do novely zapracován pozměňující návrh. Ten spočívá v podmínce, že účastník tendru musí předložit aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10%.
Díky této dohodě byla lhůta mezi prvním a druhým čtením, původně zkrácená na 30 dní, zkrácena ještě podruhé, a to na pouhých 12 dní. Lhůta mezi druhým a třetím čtením pak byla zkrácena na nejkratší možnou dobu, to je na 48 hodin. Druhé a třetí čtení mohlo díky tomu proběhnout na jediné schůzi. Zákon byl tedy schválen, a pokud projde Senátem a podepíše ho prezident republiky, bude platit ode dne vyhlášení ve Sbírce zákonů. Po jeho vstupu v platnost se budou smět veřejných zakázek opět účastnit i firmy, které mají formu akcií na majitele, ovšem s podmínkou, že předloží seznam majitelů vlastnících více než 10 % akcií.

Související články:
Novela zákona vyřazuje některé velké firmy a banky z účasti ve veřejných soutěžích

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.