Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Přidružená území Evropské unie - Britské antarktické území a Britské indickooceánské území

Společným znakem Britského antarktického území a Britského indickooceánského území je fakt, že se jedná o trvale neosídlená britská zámořská území. Dalším společným znakem mohou být také spory, které Velká Británie o obě tato území dosud vede. Jak už názvy obou území napovídají, geograficky jsou od sebe velmi vzdálená.

Britské antarktické území
Již podle názvu je zřejmé, že Britské antarktické území je součástí Antarktidy. Území tvoří Grahamova země v západní Antarktidě a ostrovy Jižních Shetland a Jižních Orknejí. Britské antarktické území je jediným antarktickým územím, které má svou vlastní oficiální vlajku a znak. Části tohoto území si dodnes nárokují Argentina a Chile.
Území se rozkládá na rozloze 1 709 400 km². Na dvou stálých a dvou sezónních (letních) vědeckých stanicích žije asi 200 lidí. Příležitostně jsou zde také zřizovány dočasné velrybářské základny. Území je hornaté a zaledněné, podnebí antarktické a velmi chladné. Na Jižních Shetlandách žijí tuleni.

Antarktida je podle tzv. washingtonské smlouvy (The Antarctic Treaty) z roku 1959 kontinentem vědy. Rozhodování o Antarktidě je v pravomoci mezinárodního fóra (Antarctic Treaty Consultative Meeting). Státy, které přistoupily k washingtonské smlouvě, se zavázaly, že budou provádět vědecký výzkum, spolupracovat mezi sebou, vyměňovat si vědecké pracovníky i výsledky bádání. Všechny stanice jsou přístupné oficiálně jmenovaným pozorovatelům ze všech signatářských zemí. Celá Antarktida je jednou velkou přírodní rezervací s velmi přísnými pravidly.           
Britské indickooceánské území
Britské indickooceánské území je ostrovní skupina na západě Indického oceánu asi 2000 km od Mauritia. Pro Britské indickooceánské území se také často používá neoficiální název Čagoské ostrovy. Ostrovů je celkem přes 50, ale všechny jsou neobydlené. Na největším ostrově Diego García byla podle smlouvy z roku 1966 vybudována společná britsko-americká vojenská základna a původní obyvatelé byli vysídleni na Mauricius. Mauricius dodnes vznáší na celé území teritoriální nároky a původní obyvatelé, tzv. Ilois, se s Británií stále soudí o právo ostrovy navštěvovat. Jedinými obyvateli ostrovů jsou dnes vojáci a jiní zaměstnanci armády, kterých tu pobývají asi 4 tisíce. Pro svou polohu má vojenská základna velký strategický význam, je zde mimo jiné vojenské letiště a komunikační středisko pro námořní dopravu.
Vstup na ostrov Diego García je možný pouze na zvláštní povolení, na ostatní ostrovy je vstup zakázán, protože se jedná o přírodní rezervaci. Neexistuje zde tedy žádná lodní ani letecká doprava. Podnebí je tropické, horké a vlhké. Ostrovy mají dohromady asi 60 km2, z toho Diego García má 27 km2, náleží k nim ale více než 20 tisíc km2 výsostných vod.

     
 
Související články:
Přidružená území Evropské unie - Aruba a Nizozemské Antily
Přidružená území Evropské unie - Grónsko
Přidružená území Evropské unie - Anguilla
Přidružená území Evropské unie - Bermudy

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.