Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Větší pravomoci ČOI

Dnešním dnem vstupuje v platnost novela č. 476/2013 Sb., kterou se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Jedná se o první zákon, který schválila nově zvolená Poslanecká sněmovna. Předpis dává České obchodní inspekci (ČOI) větší pravomoci na předváděcích prodejních akcích. Posílena má být zejména ochrana seniorů, jejichž důvěry prodejci zneužívají nejčastěji.

Poslanci, ale i média, nazývají nový zákon zkráceně "novela proti šmejdům". Aktivitu státu v této oblasti totiž urychlilo uvedení filmu Šmejdi, který dokumentoval praktiky prodejců na předváděcích akcích pro seniory. Následnou Petici proti šmejdům podepsalo téměř 180 tisíc lidí. Přijatá novela má prodejcům znesnadnit okrádání a podvodné jednání, kterého se na předváděcích akcích dopouštěli zejména vůči seniorům.
Novelou byla do zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vložena nová znění § 20 a také dva úplně nové paragrafy 20a a 20b. Podle těchto nových ustanovení musí prodejce nejméně 10 pracovních dnů předem oznámit České obchodní inspekci každou organizovanou akci, která je určena pro omezený počet spotřebitelů, kteří na ni byli adresně či neadresně pozváni, a v jejímž průběhu dochází k prodeji výrobků, poskytování služeb nebo k jejich propagaci či nabízení. Není přitom rozhodující, zda je součástí akce i doprava zúčastněných osob.
Oznámení musí obsahovat adresu a datum konání akce včetně předpokládaného časového harmonogramu, identifikaci výrobku nebo služby, jež budou v rámci organizované akce propagovány, nabízeny, prodávány nebo poskytovány a kopii pozvání k účasti na organizované akci. Na pozvánce musí být kromě adresy, data a přesné identifikace nabízených výrobků či služeb uvedeno také jméno, sídlo a identifikační číslo pořadatele a jméno, sídlo a identifikační číslo prodejce. Nové povinnosti se netýkají veřejných dražeb a degustací, pokud jejich součástí není nabídka jiných než degustovaných výrobků. Nová ustanovení se také nepoužijí v případě akce organizované výlučně za účelem individuálního sjednání pojistné smlouvy, penzijního připojištění, investiční služby nebo obchodu na trhu s investičními nástroji.
Neoznámením akce ČOI nebo nedodržením všech náležitostí oznámení se prodejce dopouští správního deliktu, za který může být uložena pokuta až do výše pěti milionů korun.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.