Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

NOZ: Nový pojem "výprosa"

Nový občanský zákoník přináší kromě jiného do českého práva nové dosud neznámé a nepoužívané pojmy. Vlastně nejde až tak úplně o novinky, většina "nových" pojmů zní spíše staromódně a do české legislativy se skutečně vrací po hodně dlouhé době. Jedním z takových staronových pojmů je i "výprosa", kterou definují paragrafy 2189 až 2192 nového občanského zákoníku.

Pro výprosu právníci také používají pojem prekárium. Výprosa stejně jako výpůjčka je ze zásady bezplatné přenechání nějaké konkrétní věci k užití. Na rozdíl od výpůjčky není ale u výprosy sjednána doba, po kterou se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat. Aktéry výprosy jsou půjčitel (ten, který věc půjčuje) a výprosník (ten, kterému je věc půjčena). V případě výprosy může půjčitel požadovat na výprosníkovi vrácení věci kdykoliv podle libosti.
Výprosa vzniká neformálně, obvykle ústně nebo dokonce konkludentně (mlčky, tolerováním užívání). Typickým příkladem výprosy je zapůjčení zahradního náčiní mezi sousedy. Pokud se sousedé dohodnou na zapůjčení bez jakéhokoliv časového či jiného omezení, jde o výprosu. Pokud je ale dohodnuto, že půjčená věc musí být vrácena např. zítra nebo za týden, nebo pokud je ujednáno, že nebude použita k jinému než konkrétně ujednanému účelu, již se jedná o výpůjčku. Pozor také na změnu právního vztahu v případě, že půjčitel bude za zapůjčení požadovat nějakou i třeba minimální finanční částku. V tu chvíli se bude jednat o nájem.
Hlavním cílem zavedení výprosy do nového občanského zákoníku je zejména upřesnění otázek, které v praxi často vyvstávaly, jako např. náhrada škody. Pokud výprosník způsobí na věci škodu, bude ji muset uhradit jen tehdy, pokud se mu nepodaří prokázat, že věc užíval způsobem přiměřeným její povaze. V případě, že výprosník dovolí bez souhlasu majitele někomu dalšímu, aby věc užíval, musí případnou škodu majiteli uhradit. Pokud dojde ke ztrátě věci a výprosník za ni dá majiteli náhradu, neznamená to, že když se ztracená věc později nalezne, může si ji výprosník ponechat. Naopak bude povinen věc půjčiteli proti vrácení náhrady vrátit.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.