Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zvýšení maximálních úhrad za sociální služby

Včera vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 389/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Novou vyhláškou se zvyšují maximální výše úhrad pro klienty využívající sociální služby. Jde např. o pobyt a stravu v domovech pro seniory a azylových domech a o některé další pečovatelské služby jako dovoz obědů, praní a žehlení prádla nebo nakupování. Nové maximální výše úhrad budou platit od 1. ledna 2014.

Nová vyhláška č. 389/2013 Sb. umožňuje zvýšit platby za poskytování sociálních služeb navýšením stropů úhrad. Záleží tedy na každém zařízení a na každém poskytovateli sociálních služeb, zda této možnosti využije, či nikoliv. Ke zdražení tedy nemusí nutně dojít ve všech zařízeních. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale při tvorbě novelizující vyhlášky vycházelo z požadavků převážné části krajů, obcí i samotných poskytovatelů sociálních služeb, kteří vyšší částky požadovali. Podle ministerstva má zvýšení maximálních úhrad umožnit větší spoluúčast rodinných příslušníků těch, kteří sociální služby využívají. U většiny klientů bude navýšení úhrad znamenat zvýšení měsíčních plateb v řádu stokorun. Pojistkou pro osoby s nízkými příjmy je podmínka, že po odečtení poplatků za ubytování a další sociální služby musí klientovi zůstat 15 % jeho příjmu, respektive 25 % v případě klientů týdenních stacionářů.
Vyhláška dále upravuje činnost inspekce sociálních služeb. Nově by se její pracovníci měli více zaměřovat přímo na klienty a jejich potřeby.

Maximální výše úhrad za poskytování sociálních služeb
SlužbaÚhrada nyníÚhrada od 1. 1. 2014
Poskytnutí ubytování v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech se zvláštním režimem, v chráněném bydlení, v týdenních stacionářích, ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, při tzv. odlehčovacích službách a v centrech sociálně rehabilitačních služeb200 Kč/den210 Kč/den
Poskytnutí ubytování v azylovém domě (jde-li o rodinu s nezletilými dětmi 100 Kč denně (nyní 90 Kč) za dospělou osobu a 70 Kč denně (nyní 60 Kč) za dítě)120 Kč/den130 Kč/den
Poskytnutí ubytování u služeb následné péče a v terapeutických komunitách170 Kč/den180 Kč/den
Celodenní strava v rozsahu minimálně 3 jídel160 Kč/den170 Kč/den
Donáška nebo dovoz jednoho jídla25 Kč30 Kč
Velký (např. týdenní) nákup, nákup ošacení a vybavení domácnosti110 Kč115 Kč
Praní a žehlení ložního a osobního prádla60 Kč/kg70 Kč/kg
Poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb, v denních stacionářích, v chráněném bydlení, v centrech sociálně rehabilitačních služeb, v domech na půl cesty, při tzv. odlehčovacích službách120 Kč/hod.130 Kč/hod.
Osobní asistence - pomoc při zvládání běžných úkonů (podávání jídla a pití, oblékání, přesun na lůžko nebo vozík), pomoc při osobní hygieně a použití WC, pomoc při přípravě jídla, pomoc s úklidem, běžné nákupy120 Kč/hod.130 Kč/hod.
Průvodcovské a předčitatelské služby (doprovod k lékaři, do školy, na orgány veřejné moci, na instituce poskytující veřejné služby, pomoc při vyřizování běžných záležitostí)120 Kč/hod.130 Kč/hod.
Podpora samostatného bydlení - pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, údržba spotřebičů, zajištění stravy, pomoc v hospodaření s penězmi), pomoc s výchovou dětí, pomoc při získávání návyků a kontaktů souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí120 Kč/hod.130 Kč/hod.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.