Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Průkazy osob se zdravotním postižením

Dnes vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 388/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Vyhláškou se definují přesná kritéria pro přiznávání průkazů a výhod zdravotně postiženým (TP, ZTP a ZTP/P). Všechny typy postižení, ať tělesná či mentální, budou opět podle rozsahu rozdělena do tří skupin. Vyhláška č. 388/2013 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Vyhláška navazuje na novelu č. 313/2013 Sb., která vyšla ve Sbírce zákonů již počátkem října a mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a také zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tato novela mění systém posuzování nároků na průkazy zdravotně postižených osob (psali jsme zde). V podstatě jde o návrat ke způsobu posuzování, který byl funkční před tzv. sociální reformou, kterou prosadil tehdejší ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09). Sociální reformou bylo zavedeno posuzování deseti oblastí omezení mobility nebo orientace (o sociální reformě jsme v roce 2011 psali v tomto článku).
Nová vyhláška č. 388/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, opět zavádí výčet všech postižení nosného a pohybového systému, smyslová postižení, mentální retardace a demence, duševní poruchy a interní a onkologická postižení rovnoměrně rozložená podle rozsahu a tíže do tří skupin. Výčet všech postižení je v podobném rozsahu, jaký obsahovala původní vyhláška č. 182/1991 Sb. zrušená právě tzv. sociální reformou. Navíc v případě závažných postižení nosného nebo pohybového systému se posuzují důsledky bez ohledu na příčinu stavu. Půjde tedy o to, jakého rozsahu postižení skutečně je, a nikoliv o to, zda bylo způsobeno např. vrozenou vadou, úrazem, operací, neurologickým, ortopedickým či revmatologickým onemocněním apod. Většina držitelů průkazů TP, ZTP a ZTP/P, kterým byly průkazy v posledních dvou letech odebrány, by je díky nové vyhlášce č. 388/2013 Sb. měla dostat zpět.
Novelizující vyhláškou č. 388/2013 Sb. se do vyhlášky č. 388/2011 Sb. vkládá nová příloha č. 4, která přesně vyjmenovává, které zdravotní stavy lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni středně těžkého funkčního postižení, na úrovni těžkého funkčního postižení a na úrovni zvlášť těžkého funkčního postižení nebo úplného postižení pohyblivosti a orientace.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.