Alfa9 zprávy
Změny zákonů
-

Zákonná opatření definitivně platí

Nově zvolená Poslanecká sněmovna včera schválila všechna zákonná opatření, která přijal Senát v době rozpuštění sněmovny. Zákonná opatření jsou čtyři a Senátem byla schválena v první polovině října. Následně po podepsání prezidentem vyšla ve Sbírce zákonů, jejich platnost ale byla podmíněna dodatečným schválením nově ustavenou Poslaneckou sněmovnou. O náležitostech zákonného opatření jsme psali v samostatném článku.

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, bylo historicky prvním opatřením, které senátoři schválili. Opatření upravuje oblast daně z převodu nemovitostí a nahradí stávající zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Sazba daně se zákonným opatřením nemění, stejně tak plátcem daně zůstává převodce, pokud ovšem kupní nebo směnná smlouva nebude obsahovat dohodu o tom, že poplatníkem je nabyvatel. Opatření přináší jednodušší úpravu nabytí nemovitosti do společného jmění manželů a u staveb pro bydlení a rekreační účely ruší povinnost předkládat finančnímu úřadu znalecký posudek. O zákonném opatření č. 340/2013 Sb. jsme psali zde.

Zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zvyšuje od příštího roku limit na veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na 6 milionů korun. Zvyšuje se i limit pro podlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby na 2 miliony korun. Opatřením se také zmírňují některé povinnosti zadavatelů nadlimitních zakázek na stavební práce ukládané před zahájením zadávacího řízení. O zákonném opatření č. 341/2013 Sb. jsme psali zde.

Zákonné opatření Senátu č. 342/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, je nejkratší a jako jediné nenabývá platnosti až od příštího roku, ale platí už od 1. listopadu 2013. Jediným bodem tohoto stručného zákonného opatření je zvýšení částky pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které odvádí stát za tzv. státní pojištěnce. O zákonném opatření č. 342/2013 Sb. jsme psali zde.

Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, je nejrozsáhlejším ze čtyř vydaných zákonných opatření. Upravuje více než 4 desítky zákonů z daňové oblasti. Mimo jiné integruje daň dědickou a darovací do zákona o daních z příjmů, upravuje zdanění investičních fondů nebo zvyšuje limit pro daňové osvobození příjmů z takzvané příležitostné činnosti. Významně je také novelizován zákon o DPH. O zákonném opatření č. 344/2013 Sb. jsme psali zde.

Autor: Martina Vojíková

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.